DutchVideo 2016

Kijk eens, er is zoveel om u heen om dankbaar voor te  zijn!

Als u kijkt naar al dat groen en alles wat God schiep, is er zoveel om dankbaar voor te zijn. En vanaf nu kunt u ons ook volgen op: https://tunein.com/radio/Evangelical-EndTimemachine-s276321/

Gepubliceerd op 15 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

thankful for the things around you2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 15 september 2016 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom, welkom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, geliefden des Heren,
Vanaf nu kunt u op uw mobiel luisteren naar de Evangelical EndTimemachine Radio!

Kadosh, kadosh, kadosh!
Kijk eens in het bos, en kijk eens hoe krachtig de bomen zijn. Wat is God geweldig en machtig!

Genesis 1, vers 11 tot en met 12  En God zeide: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, vruchtbomen, die naar hun aard vruchten dragen, welke zaad bevatten, op de aarde; en het was alzo. En de aarde bracht jong groen voort, gewas, dat naar zijn aard zaad geeft, en geboomte, dat naar zijn aard vruchten draagt, welke zaad bevatten. En God zag, dat het goed was.
Genesis 2, vers 9  Ook deed de Here God allerlei geboomte uit de aardbodem opschieten, begeerlijk om te zien en goed om van te eten. Tot zover.

Voorwaar, als u kijkt naar al dat groen, en alles wat God schiep, is er zo veel, zo veel om dankbaar voor te zijn!
Daarom zeg ik u: Wees niet bezorgd over uw leven, hoe duister alles soms ook lijkt.

Mattheüs 6, vers 28  En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien.

Voorwaar, mijn naam is Pripackt en ben een bode engel Gods.
Zie het mooie om u heen en het mooie in uzelf!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com