DutchHolidaysVideo 2015

Kies voor Gods bescherming en laat u niet overnemen!

Voorwaar, Yeshua HaMasiach, Jezus Christus verwerpen, betekent namelijk onbeschermd zijn en de overname van de ziel! Verder, weg met die kerstboom!

Gepubliceerd op 21 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

santa claus robs bank2

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 21 december 2015 werd deze boodschap overgeleverd door een engel des Heren aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Gods en mijn naam is Gleapris.

Voorwaar, word wakker!
Ho, ho, ho! Uw kerstman heeft een overval gepleegd bij KFC, en dreigde met een mes. En in Las Vegas rijdt een vrouw vele voetgangers omver, expres, waardoor velen gewond raakten en twee mensen om het leven kwamen! En in Brussel zijn mensen opgepakt, die weer een aanslag wilden plegen.

Voorwaar, op 11 april 2014 werd u dit reeds geopenbaard in de titel:
‘Totale overname met de dag zichtbaarder!’ Voorwaar, men komt erachter dat de hel op aarde meer en meer zichtbaar is geworden. Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus verwerpen, betekent onbeschermd zijn en de overname van de ziel.

Openbaring 13, vers 14  En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend geworden is.

En Jeremia 10, vers 2 tot en met 8  Zó zegt de Here: Gewent u niet aan de weg der volken en schrikt niet voor de tekenen aan de hemel, omdat de volken daarvoor schrikken. Want de handelwijze der volken, die is nietigheid: want als een stuk hout heeft men het uit het woud gehakt, – arbeid van werkmanshanden met de bijl – met zilver en goud siert men het op, met spijkers en hamers maakt men het vast, zodat het niet waggelt. Als een vogelverschrikker in een komkommerveld zijn zij, zij spreken niet, zij moeten beslist gedragen worden, want zij kunnen geen stap doen. Vreest voor hen niet, want zij doen geen kwaad, maar ook goeddoen is er bij hen niet. Niemand is U gelijk, Here! groot zijt Gij en groot is uw naam in kracht! Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren? Want U komt het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun koningen is niemand U gelijk! Ja, met hen allen worden zij dom en dwaas, nietswaardige vermaning, hout is het.

Voorwaar, weg met die kerstboom!
En schaam u diep voor de Almachtige, als u een afgod van de heidenen in Gods huis plaatst! Iedere verantwoordelijke, die Gods huis besmet met deze afgod, zal voor Gods troon gestraft worden, als men niet geluisterd heeft. Bekeer u nu meteen, voordat het te laat is!

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com