DutchVideo 2013

Kies nu, wie u dienen gaat, en laat u vrijbidden!

18-03-2013  DE HEER RICHT ZICH TOT U, DIE ZOEKT NAAR GODDELOZE, OCCULTE PRAKTIJKEN! KEER U NU AF! DE SATAN WIL U NIET KWIJT! GOD VRAAGT U OM NAAR EEN VOLLE EVANGELISCHE OF PINKSTERKERK TE GAAN!

Gepubliceerd op 18 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

occulte praktijken

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 18 maart 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, gij die luistert, gij zoekt naar goddeloze, gruwelijke, duivelse toverijen en heksen.

Ik ben de bode engel Gods, Michaël.

Wie van de God van Izaäk, Jakob en Abraham en Zijn geliefde Zoon Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, niets wil weten, is een blind geboren dwaas. Gij zijt niet eens in staat om het juiste, de waarheid, te zien! Ontrouw aan God en zich niet willen bekeren van struikelblokken van uw ziel, zal u te gronde richten. Gij hebt niet eens ontzag voor het goede, dat alleen in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, te vinden is.

Voorwaar, zo staat geschreven door de hand Gods in: 

Leviticus 19, vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten,… “Ik zeg u, het zijn demonen, misleidende duivelse geesten, ook wel gevallen engelen, kameleons genoemd. Zij vermommen zich en gebruiken het uiterlijke beeld van overledenen!”… gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de HERE, uw God.

U daar, het Licht schijnt in uw duisternis, en dat Licht verbreekt alle machten en krachten, en is onoverwinnelijk, meer dan alle duivelen samen!

Zijn naam is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Kies nu, vandaag, wie u dienen gaat, en laat u vrijbidden! Keer u nu af van satans wegen en stap in het Licht, dat van elke duisternis wint.

Johannes 8, vers 12, Johannes 3, vers 19 tot en met 21, Johannes 12, vers 26, en Johannes 14, vers 15  Lees dit voor. Ik begin met

Johannes 8, vers 12  Hier staat geschreven: Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Johannes 3, vers 19 tot en met 21  Hier staat geschreven: Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Johannes 12, vers 26  Hier staat geschreven: Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.

En tot slot Johannes 14, vers 15  Hier staat geschreven: Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, zoals er licht en donker is, zo is er ook hemel en hel.

Satan wil u niet kwijt, als gij aan deze occulte praktijken hebt gedaan. Waarlijk, velen zijn hierdoor in vele problemen gekomen, totdat men vreemde dingen ging doen. Ook vele klachten kreeg men, en hoorde zelfs stemmen van demonen, totdat men gek was of zelfmoord pleegde. Dit zijn enkele voorbeelden. Voorwaar, ik ben Michaël, Gods bode engel!

God is liefde en vraagt u, om naar een volle evangelische of pinksterkerk te gaan, waar gij voor bevrijding kan laten bidden, en waar u opgebouwd wordt door medechristenen.

Open uw hart voor deze boodschap. Dit is misschien uw enige uitweg en redding! Overdenk dit, de Heilige Geest Gods zal uw hart aanraken, nu!

Openbaring 17, vers 14  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen.

De bode engel Gods sprak verder,

Vrees niet, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam, zijt gij méér dan overwinnaar!

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

(Luister nu naar het gebed…)

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com