DutchVideo 2016

Kerkje spelen met zombie songs gezang maakt God niet blij!

Voorwaar, velen slapen geestelijk en lijken wel zombies in de kerk. Lees of hoor de volledige boodschap Gods!

Gepubliceerd op 25 okt 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

sleeping in church

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 24 oktober 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is de Here!

Voorwaar, onderwerp u!
Toon JHWH uw ontzag. Breng Hem bevend uw hulde, want het is beter nu ontzag te tonen, dan later voor God te komen staan en te beven als Hij u toespreekt, vanwege uw gebrek aan ontzag voor JHWH, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, velen slapen geestelijk en lijken wel zombies in de kerk,
en zijn geestelijk dood, vanwege het zich niet openstellen voor de Heilige Geest. En wanneer dan de Heilige Geest komt, blokkeert men de werking van de Heilige Geest, vanwege het geen ontzag hebben voor de Here Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach! Het gezang lijkt wel een zombie song. En men denkt dat men, door kerkje te spelen, God blij maakt en het wel goed is!

Psalm 2, vers 4 en 5  Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap.

Voorwaar, ook zijn er helaas vele kerken, die meer hun eigen collectezak dienen dan Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.
Ze volgen dan ook hun eigen weg! Voorwaar, open uw hart en stel u open voor de Heilige Geest. En word herboren in uw hart en verstand, en zing en prijs de Heer, en schaam u niet! Wees open, voordat de Heilige Geest aan u voorbijgaat, zoals nu bij vele kerken gebeurt, die er geen ernst mee maken. Dit zijn de tekenen van de eindtijd! Voorwaar, mijn naam is Breach en ben een bode engel Gods.

Dien de Heer, en wees geen zombie, maar levend!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com