DutchVideo 2014

Kent u de betekenis van ‘Ruacha, Yeshu, Shalom’ al?

DE BODE ENGEL GODS VERTELT, IN OPDRACHT VAN DE HERE JEZUS CHRISTUS, WAT DE WOORDEN ‘RUACHA, YESHU, SHALOM’ BETEKENEN! HET ZIJN NIET ZOMAAR WOORDEN, MAAR HET IS EEN RESPECTVOLLE EN EERBIEDIGE HEMELSE ZEGENGROET!

Gepubliceerd op 22 jan 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

afbeelding RUACHA, YESHU, SHALOM! - Bettina

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 22 januari 2014 bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, ’s avonds deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Achtea, ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, gij hoort telkens in elke boodschap: ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’

Zelfs het profetische boek van Profeet Benjamin Cousijnsen heet zo als titel. En er is zelfs een song, met de titel: ‘RUACHA, YESHU, SHALOM!’ en ook zegt men in de hemel het.

Voorwaar, voor u, die het nog niet weet: het is een zegengroet naar de Vader en de Zoon en Heilige Geest toe, die tevens ook een machtige en liefdevolle en ook respectvolle en eerbiedige zegengroet is naar elkaar toe in de hemel. Voorwaar, zelfs de engelen zeggen het onder elkaar.

Spreuken 3, vers 1 tot en met 3  Mijn zoon “en dochter”, vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.

Zeg: “Ruacha, Yeshu, Shalom!”

Sirach 1, vers 12  Ontzag voor de Heer verkwikt het hart, geeft vreugde, blijdschap en een lang leven. Ontzag voor de Heer is een gave van de Heer, het baant de weg naar de liefde.

Lees voor: Sirach 39, vers 15 tot en met 16  Hier staat geschreven: Verheerlijk zijn naam en prijs hem met lofgezang, met liederen en citerspel. Loof hem met deze woorden: De daden van de Heer zijn alle voortreffelijk, alles wat hij beschikt gebeurt op de juiste tijd.

Sirach 39, vers 28 tot en met 35  Hier staat geschreven: Stormen zijn geschapen om te straffen, in hun razernij gaan ze tekeer. Wanneer hun maker straft, tonen ze hun geweld, daarmee stillen ze zijn woede. Vuur, hagel, hongersnood en dood, dit alles werd geschapen om te straffen. Schorpioenen en adders, de tanden van wilde dieren, het wrekende zwaard dat goddelozen vernietigt – ze voeren maar al te graag zijn opdracht uit. Ze zijn bereid hun taak op aarde te vervullen; als het moment is gekomen, doen ze wat hun opgedragen is. Daarom had ik vanaf het begin deze overtuiging, die ik heb overdacht en op schrift heb gesteld: de daden van de Heer zijn alle goed, hij voorziet op de juiste tijd in elke behoefte. Zeg niet: ‘Dit is slechter dan dat,’ want alles blijkt van waarde op zijn tijd. Zing daarom met heel je hart, uit volle borst, en prijs de naam van de Heer.

Johannes 3, vers 16  Daar staat geschreven: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik mag u zeggen, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com