DutchVideo 2019

Kenmerken van hedendaagse Farizeeën en Schriftgeleerden

Vervolgboodschap Gods op ‘Welke soort Christen bent u?’: In deze tijd zijn er ook velen, die dezelfde geest hebben; deze farizeeërs en schriftgeleerden zijn echt niet uitgestorven! Zij zijn actief met hun satanische machten onder de mensen, maar van de buitenkant lijken ze zo rechtvaardig en goed. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 27 febr 2019 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 27 februari 2019 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Kadiach, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, wat een bijzondere boodschap bracht ik gisteren, hè, over farizeeërs en schriftgeleerden?
Zo zijn er ook velen, die dezelfde geest hebben; deze farizeeërs en schriftgeleerden zijn echt niet uitgestorven! Nee, ze zijn actief met hun satanische machten onder de mensen, om vooraan te staan, te klagen, te zeuren, te vangen, te dwarsbomen en te oordelen en te haten. Van de buitenkant lijken ze zo rechtvaardig en goed!

Romeinen 1, vers 21 en 22  Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden.

Hoewel deze machten vol van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en slechtheid zijn,
en vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid, en oorblazers en lasteraars, haters van God zijn, en onverstandig en onbestendig, zonder hart of barmhartigheid en liefde, vol ongehoorzaamheid, om naar God te luisteren, heeft God hen overgegeven aan hun schandelijke denken. Bewerende wijs te zijn, is hun welverdiende loon voor hun afdwaling dus de poel des vuurs, de eeuwige hel!

Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus, kenmerkte hen met de juiste woorden:
Hij zei tegen hen: “Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaderen deden, zo doet u ook!” Voorwaar, 

Handelingen 4, vers 1 en 2  En terwijl zij tot het volk spraken, overvielen hen de priesters, de hoofdman van de tempel en de Sadduceeën, zeer verontwaardigd, omdat zij het volk leerden en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden.

Deze boze machten beweren evenzo heiliger te zijn dan die wel rechtvaardig zijn! 

Handelingen 6, vers 15  En allen, die in de Raad zitting hadden, zagen, toen zij hem aanstaarden, zijn gelaat als het gelaat van een engel.

Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com