DutchVideo 2013

Kenmerken van de gevallen engelen, de zgn. aliens!

OPENBARINGEN DOOR DE ALMACHTIGE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB OVER DE GEVALLEN ENGELEN. DE HEER OPENBAART IN DEZE TIJD DE WAARHEID OVER DEZE KAMELEONS, DIE UIT ZIJN OP DE VERWOESTING VAN DE MENS!

Gepubliceerd op 20 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

aliens

Volledige weergave:

Welkom! Op 19 maart 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Barinco, Profeet Benjamin Cousijnsen. Voorwaar, luister aandachtig!

De gevallen engelen behoren satan toe en doen zich voor als engelen des lichts, net als satan.

Via hun ruimteschepen gebruikt men een virtuele beeldprojectie verplaatser, waar men zich mee kan verplaatsen.

Hier volgen kenmerken van gevallen engelen…

Zij hebben een doordringende blik, een innerlijk oog als het ware van satan zelf.

Ze hebben een hoger bewustzijn dan de mens, en een hogere technologische kennis.

Zij stralen als engelen vriendelijkheid, begrip en ervaring uit, en zij communiceren onderling langs telepathische weg.

Hun doel is de totale overname van de mens.

Ze voelen zich sterk verbonden met de aarde, en zijn verwanten van Lucifer. Hun lengte is 2 meter 40.

Ze willen de mens beïnvloeden, omdat men de schepping Gods haat.

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Vanaf den beginne was satan er op tegen, dat de God van Izaäk, Jakob en Abraham de mens maakte naar Zijn beeld!

Daar verzetten zij zich nu nog steeds om, onder andere door de mens te beïnvloeden, door gedachten, die tegen God ingaan, over te brengen.

Kolossenzen 2, vers 15, en Lukas 1, vers 70 en 71, en Efeziërs 6, vers 13  Lees dit voor.

Kolossenzen 2, vers 15  Hier staat geschreven: Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.

Lukas 1, vers 70 en 71  Hier staat geschreven: Gelijk Hij gesproken heeft door de mond zijner heilige Profeten van oudsher – om ons te redden van onze vijanden en uit de hand van allen, die ons haten.

Efeziërs 6, vers 13  Hier staat geschreven: Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

Voorwaar, ook vele zielen die Yeshua HaMashiach verworpen hebben, zullen branden in de hel, maar Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wil de mens juist alleen maar redden!

De gevallen engelen gaan juist eerst alles verwoesten, wat God bij elkaar bracht. Alleen door u over te geven en u te bekeren van uw wereldse wandel, met berouw, kunt u gered worden. Hij kan u vandaag redden, als u nog geen keus heeft gemaakt.

Ook al zijt gij in de grote verdrukking tevens Christen, dan nog zullen alleen de sterksten overwinnen!

Efeziërs 6, vers 16 tot en met 20, en Johannes 3, vers 16  Lees dit voor.

Efeziërs 6, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Voorwaar, het is aan u wat gij met deze boodschap doet.

Niet kiezen voor Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, betekent ten ondergaan! Wie niet wil horen, gaat verloren.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

Ik wil u ook aanraden om de boodschappen, die over dit thema gaan, te downloaden en te kopiëren, en deze te bewaren als informatie.

Misschien bent u Christen en vertrouwt u op de Opname, denk dan ook aan de mensen, om wie u misschien heel veel geeft, en die er niets van willen weten. Het zal een goede informatiebron zijn!

Zij kunnen altijd nog Christen worden na de Opname.

Alleen zal het dan heel moeilijk zijn – zoals deze boodschap vertelt – om sterk te zijn, om stand te houden, om niet het merkteken van het beest aan te nemen: de chip, waarmee men kan kopen en verkopen, hetgeen er nu al heel snel zit aan te komen. Zelfs mensen, die weigeren te geloven en koppig zijn, zouden aan de tekenen van de tijden, zoals in de Bijbel en Openbaring staat, – ik raad u aan om het te bestuderen – moeten weten dat het heel dichtbij is.

Met deze boodschappen wil de Heer u niet bang maken, ook wij niet door het te vertellen.

Wij geven alleen maar door, wat de Heer via de bode engelen doorgeeft. Dus niet om u bang te maken, maar de Heer wil u juist waarschuwen uit liefde! En Hij geeft een uitweg, en die Uitweg is werkelijk alleen maar Jezus Christus. Niemand anders kan u verlossen van deze aardse hel, die gaat komen. Maar kies uit liefde, want God heeft u liefgehad. Hij wil graag dat u niet uit angst kiest, maar uit liefde voor Hem, omdat Hij u eerst heeft liefgehad en Zijn leven heeft overgegeven, om u te redden.

God zegene u, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com