DutchVideo 2018

Ken uw vijand en wees altijd op uw hoede!

Wees altijd op uw hoede en ken uw vijand, ja zelfs al is hij of zij Christen. Laat hem of haar niet een valkuil maken! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 6 apr 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, welkom! De volgende boodschap Gods is op 6 april 2018 woord voor woord overgeleverd door een engel des Heren aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Mijn naam is Revelado, en ben een bode engel, die uitgezonden wordt in opdracht van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, zoals u reeds ziet en hoort en voelt, leeft u echt in de eindtijd.
Daar zijn we het toch over eens, toch?

Sirach 12, vers 1  Als je goeddoet, weet dan aan wie, dan krijg je dank voor je goede daden.
Vers 5 en 6  Doe goed aan wie bescheiden is, geef niet aan een goddeloze, voed hem “of haar” niet, anders krijgt hij “of zij” macht over je. Al het goede dat je voor hem “of haar” doet, krijg je als kwaad dubbel terug. Want ook de Allerhoogste haat zondaars, de goddelozen straft hij, hij houdt hen in het oog tot de dag dat hij hen straft.
Vers 8 tot en met 12  Als het je goed gaat weet je niet wie je vriend is, als het je slecht gaat merk je wie je vijand is. Als het je goed gaat ergert je vijand zich, als het je slecht gaat houdt ook je vriend zich afzijdig. Vertrouw je vijand niet, nooit van je leven, zoals koper groen uitslaat, zo komt zijn “of haar” kwaadaardigheid tevoorschijn. Zelfs als hij “of zij” nederig doet en voor je buigt, moet je op je hoede zijn en voor hem “of haar” oppassen. Dan ben je voor hem “of haar” als iemand die een spiegel polijst en weet dat hij weer dof wordt. Duld hem “of haar” niet naast je, anders verdringt hij “of zij” je van je plaats. Laat hem “of haar” niet zitten aan je rechterhand, anders neemt hij “of zij” je plaats in. Als je mijn waarschuwing te laat begrijpt, zal dat je uiteindelijk berouwen.
Vers 15 tot en met 18  Hij “of zij” blijft korte tijd bij je, maar als het je slecht gaat laat hij “of zij” je in de steek. Een vijand smeert je honing om de mond, maar in zijn “of haar” hart graaft hij “of zij” een valkuil voor je. Een vijand huilt tranen met tuiten, maar als hij “of zij” de kans krijgt drinkt hij “of zij” je bloed. Als onheil op je weg komt, staat hij “of zij” naast je en doet of hij “of zij” je helpt, maar hij “of zij” laat je struikelen. Dan schudt hij “of zij” meewarig zijn “of haar” hoofd en wrijft zich in de handen, roddelt over je en toont zijn “of haar” ware gezicht.

Voorwaar, de satan is als een engel des lichts, en zal altijd proberen je beste vriend of vriendin te zijn!
De satan is een verwoester en is erop uit om macht over je te krijgen. Wees altijd op uw hoede en ken uw vijand, ja, zelfs al is hij of zij Christen! Laat hem of haar niet een valkuil maken voor je. Voorwaar, vertrouw je vijand niet en laat u niet besmetten! Want de vijand, uw zogenaamde vriend, smeert u graag honing om de mond, en wrijft zich in de handen. En dit was nog wel uw naaste en beste vriend.

Romeinen 12, vers 17 en 18  Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voorzover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.
Vers 21  Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.
En Romeinen 13, vers 8  Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.
Vers 10  De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Voorwaar, wandel in de Heilige Geest, juist nu in deze zware tijden! 

Romeinen 16, vers 18 tot en met 20  Want zulke mensen dienen niet Christus, onze Heer, maar alleen hun eigen lusten, en door fraaie en welluidende woorden misleiden ze argeloze mensen. Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden; ik ben dus vol blijdschap over u en zou graag zien dat u de wijsheid hebt om het goede te doen en dat u standhoudt tegen het kwaad. De God van de vrede zal satan nu spoedig vertrappen en aan u onderwerpen. De genade van onze Heer Jezus zij met u.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com