DutchVideo 2012

Kees, de stoere macho man!

DEZE BOODSCHAP WERD GEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL GODS; HIJ VERTELT HET IN BEELDSPRAAK. VERDER GAAT DE BOODSCHAP OVER EEN VLOEK, DIE DE AARDE ZAL VERTEREN; DE MENS HEEFT DEZE OVER ZICHZELF UITGEROEPEN!

Gepubliceerd op 10 aug 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

stoere macho man

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Welkom! Op 10 augustus 2012 kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods. De bode engel Gods verscheen en zei, Ik ben wie ik ben en kom tot u in Jezus Christus’ naam, en heb een boodschap voor u. Luister, ik spreek in beeldspraak.

Ik vertel u over Kees…

Of hij nu buiten is onder zijn vrienden of familie, Kees vindt zichzelf zo stoer, en zijn mond spreekt dingen uit, die God liever niet hoort.

Psalm 10, vers 7  Zijn mond is vervuld van vloek en bedrog en verdrukking.

Kees had donkerbruin haar en zijn ogen waren bruin-grijs. Hij ging wel drie keer in de week naar een sportschool, want iedereen moest zien, dat hij een goddelijk lichaam had. Hij was 1 meter 78 groot.

Als iemand slechthorend was en hem niet goed verstond, vloekte Kees, en dacht er niet over na, waar het vloeken vandaan kwam…

Leviticus 19, vers 14 en 15  Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen: Ik ben de HERE. Gij zult bij het rechtspreken geen onrecht doen; gij zult de arme niet begunstigen en de aanzienlijke niet voortrekken: op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten.

Ook zegt God tot u: Leviticus 24, vers 15  En tot de Israëlieten zult gij zeggen: Een ieder, die zijn God vloekt, zal zijn zonde dragen.

Let op wat ik u nu zeg!

Jesaja 24, vers 5 en 6  Dit is voor u, die luistert… Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken… Luistert u nog?… Daarom verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over.

Vloekt u nog?

Deuteronomium 11, vers 26  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor.

Deuteronomium 29, vers 20  Dan zal de HERE die man niet willen vergeven, maar zullen de toorn en de ijver des HEREN tegen hem branden; heel de vloek… tot zover.

Waar komt al dat vloeken vandaan, denkt u?

Johannes 8, vers 44, en dit is het antwoord… Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Tot zover.

Als Kees nu zich eens zou bekeren en Jezus Christus zou aannemen, zou de vloek in een zegen veranderen, omdat de Here hem liefhad.

Spreuken 3, vers 33  De vloek des HEREN is in het huis des goddelozen, maar de woning der rechtvaardigen zegent Hij. 

Jezus Christus is de enige Weg voor u, om gered te worden.

Kom nu tot Hem, stoere Kees! Ik ben de bode engel Gods, ik ben wie ik ben. Ruach. Wie God vervloekt, vervloekt zichzelf, ook al bent u een Christen! Vloek niet!

Ik ga nu, en zegen u allen in Jezus Christus’ naam, Amen. Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine