DutchVideo 2014

Keer terug als gij de Heer wilt dienen!

OPROEP GODS: HOOR AANDACHTIG, KEER TERUG ALS GIJ DE HEER WILT DIENEN!

Gepubliceerd op 22 jul 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC 

Serve the LORD faithfully

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 22 juli 2014 bracht een engel van God, een bode engel Gods, woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare en almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Lovesadai en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, Cynthia M. en Daniel Ng., hoor aandachtig.

Keer terug als gij de Heer wil dienen! Voorwaar, kadosh, kadosh, kadosh, heilig, heilig, heilig, is uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar,

Sirach 2, vers 1 tot en met 3  Mijn kind, als je de Heer wilt dienen, bereid je dan voor op beproevingen. Houd het rechte spoor, wees standvastig en word niet ongeduldig in tijden van tegenspoed. Houd je stevig aan hem vast en laat hem niet los, dan word je aan je levenseinde beloond.

Psalm 119, vers 32 tot en met 35  Ik zal de weg uwer geboden lopen, want Gij verruimt mij het hart. Onderwijs mij, HERE, de weg uwer inzettingen, dan zal ik die bewaren ten einde toe. Geef mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren, en haar van ganser harte onderhouden. Doe mij het pad uwer geboden betreden, want daarin heb ik lust.

Spreuken 8, vers 17 tot en met 21  Ik heb lief wie mij liefhebben, wie mij ijverig zoeken, zullen mij vinden. Rijkdom en eer zijn bij mij, duurzaam goed en gerechtigheid. Mijn vrucht is meer waard dan goud, ja dan gelouterd goud, mijn opbrengst meer dan uitgelezen zilver. Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, midden op de wegen van het recht, om hen die mij liefhebben, bezit te doen beërven; hun schatkamers zal ik vullen.

Voorwaar, Hij kent uw hart, en heeft u geroepen om zuiver te zijn in deze bediening!

Laat u niet misleiden.

Johannes 3, vers 33  Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.

En vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Voorwaar, 

Romeinen 8, vers 38 en 39  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Voorwaar,

2 Korinthiërs 2, vers 8 tot en met 10  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen, want ook dit was het doel van mijn schrijven, dat ik zou weten, of ik op u rekenen kon, dat gij in alles gehoorzaam waart. Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen.

Voorwaar, elke donderdag kunt gij in de Home pagina, als gij op de Endtimemachine Live klikt, de nieuwe Live boodschappen zien.

Deel dit ook met anderen!

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zegt: Volg Mij, welkom in het team!

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com