DutchHolidaysVideo 2013

‘Kappen’ met die heidense kerstboom en kerstfeest!

BOODSCHAP GODS: DE HEER LAAT NU NIET ALLEEN WETEN, DAT KERST EN DE KERSTBOOM HEIDENSE GEBRUIKEN ZIJN, MAAR OPENBAART OOK DE FEITEN, WAAROM HIJ ER NIET ACHTER STAAT, DAT CHRISTENEN DIT VIEREN!

Gepubliceerd op 19 dec 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

kerstboom afgod is satan aanbidding

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 18 december 2013 bracht een bode engel Gods van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, woord voor woord, deze boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen. Luister aandachtig naar deze bijzondere boodschap.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, Gods geliefde eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, schrijf op wat ik, Michaël, u zeg.

Voorwaar, kadosh is Adonai, heilig is de Heer Elohím!

Wederom sprak satan en zei:
“Ik ben de gevallen ster. Breng uw licht aan mij en versier mij op de dag van 25 december, en wees in mij vast geworteld. Ik ben uw zonnegod en uw odin! En men mag dit weten: ik ben uw wodan, uw god! Ik ben de duisternis der wereld en wie mij volgt, zal nimmer in het licht wandelen, maar hij of zij zal de duisternis des levens hebben. Tuig mij op en vermeng u met mij, en zing staande voor de boom en vier feest, zoals de farao en Herodes deden!”

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij “en zij” zal het licht des levens hebben.

1 Timotheüs 5, vers 15  Want reeds zijn sommigen afgeweken, de satan achterna.

Voorwaar!
De Westerse Rooms-Katholieke kerk gebood om op de dag van 25 december, de dag van de zonnegod, deze als een Christelijke feestdag te moeten vieren, ooit eeuwen terug!

Lukas 2, vers 8  En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde.

Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, is niet geboren op 25 december.
En in december zal men nimmer de schapen in het veld hebben. Het is dan te koud! Laat het duidelijk zijn. Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth, werd niet geboren in december.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, kerst en sinterklaas is heidens.
En als men een spar, een kerstboom, in huis haalt, en zich bij deze traditie aansluit, dan maakt gij zich schuldig, als men weet dat dit niet goed is. Spreek erover in uw huis en kerk, en zwijg niet! En wil men niet luisteren naar u, dan hebt u uw plicht gedaan, en uw zult gezegend worden en ontzien, vanwege uw afstand. Gedenk dan voor uzelf de Here, zoals het hoort, niet alleen op die dag, maar altijd! En wees dankbaar voor wat Hij voor u aan het kruis deed.

Voorwaar, zou de Heer blij zijn, dat men Hem juist op die dag gedenkt, met een afgod in huis en in de kerk?
Nee! Kies heden wie gij dienen wilt!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de engel des Heren, Michaël, en verdween.

Ruacha, Yeshu, Shalom! zeg ook ik u, en neem de woorden van de Heer, die Hij in deze dagen openbaart, via Zijn heilige engelen Gods, serieus. Want elk woord komt van de almachtige God. God zegene u, veel wijsheid bij uw besluit!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it.
PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com