DutchVideo 2019

Kadosh, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach!

Hij reed op een cherub en vloog, Hij verscheen op de vleugels van de wind. De Here deed de donder uit de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem. Hij zendt zijn bevel op de aarde, zijn woord loopt zeer snel. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 4 apr 2019 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 4 april 2019 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, Isa, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Numeri 11, vers 31  Toen stak er een wind op… tot zover.

En 2 Samuël 22, vers 11  Hij reed op een cherub en vloog, Hij verscheen op de vleugels van de wind.
En vers 14  De Here deed de donder uit de hemel weerklinken, de Allerhoogste verhief zijn stem.

En 1 Koningen 18, vers 45  Toen, in een oogwenk, werd de hemel zwart van wolken en wind, en viel er een zware stortregen. Tot zover.

En Job 8, vers 2 en 3  Hoelang zult gij op deze wijze spreken en zullen de woorden van uw mond een hevige wind zijn? Zou God het recht buigen, of zou de Almachtige de gerechtigheid buigen?
Job 37, vers 2  Hoort, hoort het daveren van zijn stem, de donder, die uit zijn mond komt.
En vers 21  Nu eens ziet men geen licht, verduisterd als het is door de wolken, dan weer jaagt de wind voorbij en maakt het helder.
Job 39, vers 14  Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot is? Of laat gij aan hem uw zwoegen over?
En Job 35, vers 5  Aanschouw de hemel en zie, geef acht op de wolken, hoog boven u.

En Psalm 104, vers 3 vanaf: Hij maakt de wolken tot zijn wagen, Hij wandelt op de vleugelen van de wind.
En Psalm 147, vers 15  Hij zendt zijn bevel op de aarde, zijn woord loopt zeer snel.

En Spreuken 27, vers 16  Wie haar wil opsluiten, zou wind opsluiten… tot zover.

Voorwaar, mijn naam is Revorme, een bode engel Gods. 

Prediker 1, vers 14  Ik nam in ogenschouw alle daden, die onder de zon verricht worden, en zie: alles is ijdelheid en najagen van wind!
En Prediker 4, vers 5 tot en met 7  De dwaas slaat zijn “of haar” armen over elkander en verteert zichzelf. Beter is een handvol rust dan beide vuisten vol zwoegen en najagen van wind. Wederom aanschouwde ik een ijdelheid onder de zon.

Voorwaar, Kadosh, Heilig is de Here! 

Mattheüs 23, vers 12  Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

En Galaten 6, vers 7 en 8  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Want wie op de akker van zijn “of haar” vlees zaait, zal uit zijn “of haar” vlees verderf oogsten, maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten.

Amen!
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com