DutchVideo 2018

Juist vrouwen staan onder grote druk

En satan vindt het prachtig als men geen tijd heeft voor God! Ook zijn veel vrouwen niet blij met zichzelf. God wil echter sterke vrouwen, warriors, die krachtig zijn in deze wereld! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 19 okt 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 19 oktober 2018 kreeg ik een boodschap van een bode engel Gods, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Genesis 1, vers 27  En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.
En Genesis 2, vers 7  Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar,

Exodus 34, vers 12  Neem u in acht, dat gij geen verbond sluit met de inwoners van het land, waarheen gij gaat, opdat zij niet tot een valstrik in uw midden worden.

Voorwaar, juist de vrouwen staan onder grote druk.
De satan vindt het prachtig als men geen tijd heeft voor God! De vrouwen zijn druk met hun kinderen, zijn druk met hun baan, zijn druk met hun uiterlijk, en zijn druk, druk, druk. Voorwaar, zo hebben vele vrouwen hun relatie met God verloren, vanwege dat ze geen tijd hebben voor het allerbelangrijkste: Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!

Johannes 17, vers 21  opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.

Veel vrouwen zijn niet blij met zichzelf.
Of ze vinden zich te mager, of te dik, of dit of dat lichaamsdeel staat hen niet aan, of het is te klein of te groot, of dat setje kleren is niet leuk genoeg om er goed uit te zien…

1 Petrus 3, vers 3  Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden.

Het is goed om er als vrouw mooi en verzorgd uit te willen zien.
Maar hou u voor ogen en vergeet nooit dat innerlijke schoonheid, je hart en karakter en je relatie met God, ware schoonheid is! Al laat de wereld je geloven dat de buitenkant belangrijker is, God kijkt dieper en ziet meer! 

Spreuken 31, vers 10  Een degelijke huisvrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven.

Voorwaar, God wil sterke vrouwen, warriors, die krachtig zijn in deze wereld, en vooral tijd hebben voor Hem!

Psalm 139, vers 1, 2 en 3  Here, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
En vers 13 en 14  Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid, wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.

Een vrouw is wonderlijk gemaakt door God.
God maakt geen fouten! Laat dit u bemoedigen en zelfvertrouwen geven. Maak u geen zorgen!

Filippenzen 4, vers 4 tot en met 9  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u! Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

Voorwaar, wij engelen maken ons ook geen zorgen om ons uiterlijk.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com