DutchTo the futureVideo 2015

Juichen zal men en jubelen! 

Boodschap Gods: En de zielen dansten ter ere van God, en ze zongen: “Geef eer aan de Heilige!”

Gepubliceerd op 23 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

dancing in heaven

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 23 januari 2015, in de namiddag, bracht een bode engel Gods woord voor woord de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Mijn naam is Berasera en ben de bode engel Gods.

Voorwaar, alle engelen kwamen tezamen…
En ze dansten vol vreugde ter ere van God, en ze zongen: “Geef eer aan de Heilige! Kadosh is Yeshua HaMashiach, onze Rabboeni!” Voorwaar, de zielen werden door de engelen Gods olijfkransen op hun hoofd gedaan, en de zielen volgden de engelen Gods in de reidans. En de klanken van de hemelse instrumenten drongen zelfs buiten de hemel door, en zingend klonk het danklied als volgt:

Judith 16, vers 13  Ik zing voor mijn God een nieuw lied. Heer, groot bent u en hoog verheven, wonderbaarlijk in kracht, niet te evenaren.

Psalm 96, vers 4  Want de Here is groot en zeer te prijzen, geducht is Hij boven alle goden.

Voorwaar, de zielen zullen juichen!
En er zal geen pijn of ziekte meer zijn. Alle lasten zullen worden weggenomen, en elke ziel zal geen gebrek meer kennen, of beter gezegd: onvolmaaktheid. Juichen zal men en jubelen! En men zal voor de almachtige God van Abraham, Izaäk en Jakob verschijnen. En men zal de poorten binnengaan en Zijn voorhoven betreden! En men zal in wit linnen gekleed zijn.

Openbaring 19, vers 7 en 8  Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

Voorwaar, wie Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, had aangenomen en een goede relatie had met Hem, zal een zielmaatje aan zijn zijde krijgen, als men nog geen zielmaatje had.
Voorwaar, dit zal men zeggen:

Psalm 13, vers 6  Ik echter vertrouw op uw goedertierenheid, over uw verlossing juicht mijn hart. Ik wil de Here zingen, omdat Hij mij heeft welgedaan.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Verheug u, want dit is een blik in de toekomst!
Ook zullen velen Gods ware Profeet, Benjamin Cousijnsen, ontmoeten daar.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com