DutchVideo 2012

Jozef, de dappere Israëlische soldaat!

AAN DE HAND VAN EEN WAARGEBEURD VERHAAL, WAARSCHUWT DE HEER ZIJN VOLK OM NIET TE OORDELEN OVER ANDEREN.

Gepubliceerd op 6 juni 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Israel Launches Airstrikes On Gaza

Volledige weergave:

Hallo allemaal! Mijn naam is Benjamin. Op woensdag 6 juni 2012 kreeg ik de volgende boodschap van de engel Gods.

Shalom, Benjamin! Let op, schrijf dit op.

Israël, hoor!

Psalm 14, vers 2  De HEER kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt.

Toen sprak de engel Gods verder, De God van Izaäk, Jakob en Abraham is bij u.

Zag u Mijn tekenen niet?

Jeremia 10, vers 2  Volg andere volken niet na, raak niet van slag door tekenen aan de hemel, ook al jagen die de hele wereld schrik aan.

De Here zegt ook, Gedraag u, Mijn oog is op u, en pleeg geen overspel!

Ezechiël 23, vers 35  Daarom – dit zegt God, de HEER –, omdat je mij vergeten bent en mij de rug hebt toegekeerd, daarom zul je nu de schande van je overspel dragen.

Toen sprak de engel Gods verder, Ook al denkt u, ‘God is met ons’, Ik zal u niet ongestraft laten.

Job 22, vers 15  Wil je het pad van vroeger blijven gaan, dat door de onrechtvaardigen gevolgd wordt?

Dwaal niet af, zeg Ik u, land van zegen!

Toen zei de engel Gods ook, Wie afdwaalt van de weg van het verstand, zal belanden in het rijk van de schimmen. Ik waarschuw u maar één keer, en geen drie keer!

Spreuken 2, vers 8  Hij waakt over het rechte pad en beschut de weg van wie hem trouw zijn.

Soms lijkt het wel alsof u doof bent.

De engel Gods zei verder, Ik vertel u een bijzonder verhaal…

Jozef is een soldaat; hij woont in Damascus…

Iedereen lacht om hem. Als men zegt, “De vijand, Iran, komt er aan!”, of “De vijand komt er aan!”, dan duikt Jozef op de grond, en kijkt niet uit, waar hij op duikt.

Zijn kinderen en zijn vrouw, die schamen zich voor hem. Zelfs zijn kinderen spreken nooit over hem, en ook als men ouderavond heeft op school, is zijn vader niet welkom. Hij wordt ook door iedereen verstoten. Ze vinden hem maar raar en gek, zo vinden ze hem.

Maar zijn achtergrond is, dat hij, Jozef, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, reeds heeft aangenomen in zijn leven, en ook de levens van vele soldaten had gered in zijn leven.

Hij gaf zich altijd voor 100 procent, en nu, nu roep Ik hem naar huis, zei de engel Gods.

Hij was een held Gods, Ik breng hem naar huis in vrede.

Hij was niet gek, maar u! Hij had Mij nu reeds aangenomen, deze dappere Jozef!

Kijk naar uw eigen wandel, sprak de engel Gods namens de Heer.

Toen zei hij, Shalom, en oordeel niet naar anderen!

Ik dank u voor uw bezoek, en ik wens u Gods zegen, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com