DutchVideo 2018

Jij, jij, jij hebt het gedaan!

31-05-2018  Voorwaar, jouw gedachten en communicatie en verwijten en beschuldigingen zijn de Here bekend. Je reacties zijn gericht op de ander. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 31 mei 2018 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, hartelijk welkom! Dit is een boodschap van God, woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen door een bode engel van God, een engel des Heren, in opdracht van God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, en van Profeet Benjamin en Profetes Theresa Cousijnsen. De bode engel Gods zei tegen Profeet Benjamin Cousijnsen:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Jesaja 21, vers 2  Een dreigend gezicht is mij geopenbaard: een verrader, die verraderlijk handelt en een verwoester, die verwoest. Trek op! Tot zover.

Genesis 6, vers 5 en 6  Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.

Voorwaar, jouw gedachten en communicatie en verwijten en beschuldigingen zijn de Here bekend.
Je reactie is gericht op de ander: “Jij, jij, jij!”, wat hij of zij in jouw ogen verkeerd heeft gedaan. “Jij! Jij!” Voorwaar, je herkent dit vast wel. En de ene zegt dan: “Dat is helemaal niet waar; jij, jij, jij hebt dit gedaan of dat gedaan, en vroeger, en toen, en toen, enzovoorts!” Voorwaar, met boosheid en verwijten en beschuldigingen en kritiek, gericht met de pijl en boog, kom je niet verder, hoor.

Lees mee: 1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 6  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid.
En vers 11  Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, voelde ik als een kind, overlegde ik als een kind. Nu ik een man “of vrouw” ben geworden, heb ik afgelegd wat kinderlijk was.

Voorwaar, wees open naar elkaar toe!
Jullie beiden horen juist een voorbeeld te geven in Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Hou in gedachten welk voorbeeld de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zou geven. Het is belangrijk om over je gevoelens te praten en geconcentreerd naar elkaar te leren luisteren, en begrip en vergeving te tonen. Bemoedigt elkander! En heb je kinderen? Kinderen hebben meer behoefte aan ouders, die een voorbeeld zijn dan aan kritiek. Toon jullie liefde voor elkaar, of je nu kinderen hebt of niet. En heb je kinderen, laat hen dan weten dat alles weer in orde is. Overdenk deze boodschap.

2 Korinthiërs 2, vers 5 en 6  Doch indien iemand droefheid veroorzaakt heeft, dan heeft hij niet mij bedroefd, maar enigermate – om mij niet te sterk uit te drukken – u allen. Voor zo iemand is het reeds genoeg, dat het merendeel van u hem “of haar” berispt heeft.
En vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem “of haar” liefde te betonen.
En vers 10 en 11  Wie gij nu iets vergeeft, die vergeef ik het ook; want heb ik iets vergeven, gesteld dat ik iets vergeven heb, dan was het om uwentwil voor het aangezicht van Christus, opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

Ware liefde vergeeft en geneest.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com