DutchVideo 2012

Jezus zegt: Ik roep Mijn volk op om zich te bekeren

IN DEZE BOODSCHAP GEEFT GOD EEN TERECHTWIJZING, EEN WAARSCHUWING EN EEN OPROEP TOT BEKERING AAN ZIJN VOLK ISRAËL. VERDER SPREEKT GOD OOK OVER HET ‘VERBINTENIS CONTRACT’ EN OBAMA!

Published on Aug 27, 2012 by eindtijdspace

Please share, and don’t change! © BC

Iraël vlag

Volledige weergave:

Shalom! ’s Ochtends vroeg op 3 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Ik ben de bode engel Gods, mijn naam is Manuel. Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Israël, o wee, Israël, de God van Izaäk, Jakob en Abraham spreekt!

U bent zo gezegend en zo beschermd… en wat doet u? De kaarten liggen op uw tafel: u bent uitgespeeld!

U ondertekende het verbintenis contract, en hebt uw vertrouwen gesteld op de vader van de leugen!

Vanaf den beginne was hij het, waar in de Geschriften reeds over gesproken wordt. Waar is uw geloof en uw vertrouwen in de God van Israël?

Ooit was u aan de grond genageld… Uw vijand raakten hun geweren niet aan en bewogen zich niet, totdat u was omgedraaid, en ontsnapt was. Enkelen hadden een legermacht van engelen tussen de vijand zien staan.

Uw vlag is niet Mijn vlag!

U weet best wel waar uw symbool voor staat.

Spreuken 29, vers 1 en 2  Zo spreekt de Here tot u, luister toch!

1 is: Wie ondanks terechtwijzingen hardnekkig blijft, wordt plotseling zó gestraft, dat er geen redding meer mogelijk is.

2 is: Als er veel goede mensen zijn, dán is het volk gelukkig, maar is er één slecht mens aan de macht, dan hoor je het zuchten.

Spreuken 21, vers 16  Wie zonder inzicht door het leven wil gaan, zal tenslotte alleen doden om zich heen vinden.

Israël, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is uw enige Weg en de Waarheid en het Leven.

Johannes 3, vers 16  Want God had de wereld zo lief, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat iedereen, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Ik roep Mijn volk op om zich te bekeren!

Tot u spreek ik maar één keer. Wie Mijn woorden niet in acht neemt, komt om. U daar, kerk van Israël, sta in uw kracht en wees niet lauw, maar vurig van geest! Ik zegen u, die Mij waarlijk liefhebt.

Ook zal Ik Mijn handen uitstrekken naar de mensen, die Mijn kinderen doden.

Velen zijn tot Mij gekomen door uw bloedige handen. Voor u wacht, wat erger is. Wat u hebt aangedaan aan Mijn kinderen zal niet ongestraft zijn.

Obama, mijn ogen hebben al uw daden gezien en elke stap geteld!

U denkt dat u god bent en dat u niet ontmaskerd bent! U daar,

Psalm 35, vers 8  Laat ze hun ongeluk tegemoet gaan, zonder iets te vermoeden, in hun eigen netten verstrikt raken, vallen in hun eigen kuil.

Overdenk dit!

De genade van de Here Yeshua HaMashiach zij met u allen die luistert. Ik ga nu, Benjamin, en sluit af met wat de gehele hemel zegt: Wie niet wil horen, gaat verloren. Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com