DutchVideo 2013

Jezus geeft u: 100% garantie en eeuwig leven!

24-04-2013  GELUK IS EEN PROCES, MAAR BIEDT GEEN GARANTIE! HIJ GEEFT U WEL 100% DE GARANTIE VAN EEUWIG LEVEN, EN DIT IS WEL ZIJN DOEL EN PROCES! HOOR, HIJ ROEPT U BIJ DE NAAM!

Gepubliceerd op 24 apr 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Gods Schepping2

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 april 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, mijn naam is Maroeij. Ik zeg u, Vrees niet als ik, de bode engel Gods, u vertel dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, u liefheeft.

Voorwaar, kijk eens goed naar de dingen, en al het mooie dat niet door de mens is gemaakt.

Kijk naar de vorm van een berg en de stroming van een rivier. En wat dacht u van de oneindigheid van de hemel en de prachtige natuur? Is God niet groot en geweldig?

Kijk nu ook eens naar uzelf; God maakte ook u!

Misschien ziet u het nu eens eindelijk in, dat u waarlijk niet alleen op de wereld bent. Voorwaar, ongeacht uw leeftijd of uw maatschappelijke positie, IQ, uw gezondheidstoestand of wat dan ook! Voorwaar, maak gebruik van de smalle juiste weg. Weet u wat u nodig heeft?

Dat is vergeving voor uw zonden.

Markus 7, vers 20 tot en met 23  En Hij zeide: Hetgeen uit de mens naar buiten komt, dat maakt de mens onrein. Want van binnenuit, uit het hart der mensen, komen de kwade overleggingen, hoererij, diefstal, moord, echtbreuk, hebzucht, boosheid, list, onmatigheid, een boos oog, godslastering, overmoed, onverstand. Al die slechte dingen komen van binnen uit naar buiten en maken de mens onrein.

Luister, voorwaar!

Johannes 8, vers 12  Wederom dan sprak “Yeshua HaMashiach”, Jezus Christus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. “Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wordt hiermee bedoeld!

De meeste mensen zien geluk als een doel op zich in hun leven.

Geluk is geen doel, maar is een proces, maar biedt geen garantie.

Voorwaar, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, geeft u wel garantie en eeuwig leven!

En dit is wel Zijn doel en proces. Hij geeft u 100% de garantie van eeuwig leven, en dit is bovendien premie- en belastingvrij, gratis!

Lees voor: Johannes 3, vers 16 tot en met 20  Hier staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen.

De bode engel Gods sprak verder,

U daar, voorwaar, kies heden wie gij nu dienen wilt!

Lees voor: Openbaring 20, vers 15  Hier staat geschreven: En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

De bode engel Gods sprak verder,

Wie wijsheid in de wind slaat, is dom.

U kunt gered worden, vandaag! Bekeer u! Wees in Gods Koninkrijk erbij, en word opgeschreven in het Boek des Levens. Ga door de hemelpoort, ga nu richting Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en ontvang eeuwig leven! Dit is het ware geluk en Gods doel: de mensheid redden van de hel! God is liefde, ware liefde. Hij roept u bij de naam!

Lees voor: Johannes 6, vers 33 en 34  Hier staat geschreven: Want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. Zij zeiden dan tot Hem: Here, geef ons altijd dit brood.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Jeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com