DutchVideo 2023

Jezus de Kapitein roept; Alle hens aan dek van het Evangelical Endtime Machine -schip!

De Heer roept u vandaag op om mee te gaan varen in het koninklijke schip van de Evangelical Endtime Machine en er rekening mee te houden dat Hij daar zelf, zowel de Koning als de Kapitein en Bestuurder van is! Hij roept u op om Hem vanuit uw hart te dienen en Zijn gesproken boodschappen aan u overgeleverd niet te overtreden!

Gepubliceerd op 11 mei 2023 door Evangelical Endtime Machine International

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! In de avond op 10 mei 2023, kreeg ik, Profeet Benjamin Cousijnsen, de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zegt u het volgende:
Ik ben kadosh, heilig; weest Mij daarom kadosh, heilig en houd rekening met Mijn Kadosh, Heiligheid.

Exodus 23, vers 20 Zie, Ik zend een engel vóór uw aangezicht, om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats, die Ik bereid heb.

Voorwaar, onderhoud Mijn geboden wat Ik, uw Rabbouni en Heer tot u gesproken heb!
Voorwaar, en houd rekening met dat dit een koninklijke kadosh, heilig schip is, waar Ik zelf de Koning en Kapitein van ben, en de Bestuurder! Dien Mij vanuit uw hart en overtreed Mijn gesproken boodschappen, die aan u zijn overgebracht niet!

Leviticus 20, vers 26 Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.
En Leviticus 26, vers 3 en 4 Indien gij in mijn inzettingen wandelt en mijn geboden nauwgezet in acht neemt, dan zal Ik u te rechter tijd uw regens geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het geboomte des velds zijn vrucht draagt.
En vers 11 en 12 En Ik zal mijn tabernakel in uw midden zetten, en Ik zal geen afkeer van u hebben, maar Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn.

Voorwaar, trouwe geliefde, matrozen naar Mijn hart; houd vol, want dit schip, de Evangelicalendtimemachine moet goed onderhouden worden!
Voorwaar, word daarom een trouwe sponsor in Mijn schip anders zullenl Mijn werken eronder leiden, wat niet mag gebeuren!

Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, en ben een bode engel Gods.
Voorwaar, aan u vraag de HEER zelf, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus om u als Zijn matroos en kind, mee te gaan varen en sponsor te worden. Laat uw hart in goedheid en trouw tot u spreken, zodat wij samen van een wonder kunnen spreken, en de satan aan de wal staande, kunnen laten balen.

Klaagliederen 3, vers 40 en 41 Laten wij onze wegen doorzoeken en doorvorsen en ons bekeren tot de Here. Laten wij met de handen ons hart opheffen tot God in de hemel.
En Psalm 10, vers 15 Verbreek de arm van de goddeloze en boze, straf zijn goddeloosheid, totdat Gij ze niet meer vindt.
En Psalm 21, vers 3 en 4 Zijn hartewens hebt Gij hem geschonken, de begeerte van zijn lippen hebt Gij niet geweigerd. Want Gij treedt hem tegemoet met rijke zegeningen. Gij zet een kroon van fijn goud op zijn hoofd.
En vers 12 Als zij onheil over u willen brengen, boze plannen beramen, vermogen zij niets.
En Psalm 23, vers 4 tot en met 6 Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
En Psalm 25, vers 10 Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Amen!

Zeg,
Toets mij, Here, en beproef mij, keur mijn nieren en mijn hart. Want uw goedertierenheid houd ik voor ogen, en ik wandel in uw waarheid. Psalm 26, vers 2 en 3

Voorwaar,

En Openbaring 14, vers 15 En een andere engel kwam uit de tempel en riep met luider stem tot Hem, die op de wolk gezeten was: Zend uw sikkel uit en maai, want de ure om te maaien is gekomen, want de oogst der aarde is geheel rijp geworden.
En Openbaring 22, vers 6 En Hij zeide tot mij: Deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Here, de God van de geesten der Profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Gebruik Google Translate en maak er een bladwijzer van.

Gelieve te delen en niet te veranderen © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

Meer boodschappen op deze website, ook in het Engels, Spaans, Portugees, Duits, Filipijns, Indonesisch, Swahili, Surinaams, Koreaans, Pools en Russisch!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com