DutchVideo 2017

Jezus Christus zegt, Ik spuug op al uw afgoden; zie wat komen gaat!

Openbarende, mededelende boodschap Gods, onder andere aan Spanje en de Filipijnen gericht.

Gepubliceerd op 18 jan 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

idolatry-brings-a-curse

Volledige weergave: 

Shalom! Dit is een openbarende, mededelende boodschap Gods, woord voor woord overgeleverd door Gods bode engel aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen, op 18 januari 2017.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Mijn naam is Servin en ik ben een bode engel Gods.

De God van Abraham, Izaäk en Jakob laat u weten, wat er gaat gebeuren.
“Het is niet de bedoeling om u aan te vallen”, zei Profeet Benjamin Cousijnsen eens. Maar begrijp goed, dat ook hij Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, Adonai, moet gehoorzamen, de Koning der koningen. Of het nu een harde boodschap of een verdragende boodschap is, alles moet hij doorgeven.

Voorwaar, Kadosh, Heilig en Machtig is God! 

Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God.
Vers 26  Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.
Vers 31  Gij zult u niet wenden tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten, gij zult hen niet zoeken, om u met hen te verontreinigen: Ik ben de Here, uw God.
Leviticus 20, vers 6  En iemand, die zich tot de geesten van doden of tot waarzeggende geesten wendt, om die overspelig na te lopen – tegen zo iemand zal Ik mijn aangezicht keren en hem uit het midden van zijn volk uitroeien.
En Leviticus 20, vers 26  Weest Mij heilig, want heilig ben Ik, de Here, en Ik heb u afgezonderd van de volken, opdat gij Mij zoudt toebehoren.

Voorwaar, hoe vaak heeft God niet tot u gesproken!
Speel geen spelletjes en denk ook niet dat u slimmer bent. God is slimmer en krachtiger, en de Alfa en de Omega! Hoor, zo spreekt de Heer, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, Filipijnen. Ik, de Here de heren en de Koning der koningen, Ik spuug op al uw afgoden, en breng onheil en vervloeking over uw feesten! Hoe durft u zich in te laten met het vereren van beelden.

En ook Spanje, hoor, en welk land dan ook!
Neem Mijn woorden serieus en haal uw straatnamen weg, met namen van afgoden, of uw namen zullen opgeschreven zijn in de hel. Ook zal Ik u regen en storm en verwoesting brengen, en uw vliegtuig laten neerstorten en uw lichamen laten branden tot stof. Een ezel is nog wijzer dan u! Ik, de Here, heb gesproken en veroordeel u tot de hel, als u zich niet bekeert in uw land. Zie wat komen gaat, twijfelaars!

En Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! en zeg tot slot, Wees niet dom.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com