DutchVideo 2017

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, kondigt aan: Zie wat er gaat gebeuren!

Dit is een waarschuwende, profetische boodschap van God. O wee, u die deze boodschap niet serieus neemt; zie wat er gaat gebeuren! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 16 okt 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 16 oktober 2017 bracht de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach zelf, Zijn boodschap over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom, vrede zij u! Laat Mijn genade en liefde met u zijn.

Voorwaar!
Ik de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth ben Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig. Ik ben wie Ik ben, en spreek tot u: Laat Ik uw enige Rabboeni zijn, uw enige Meester, JHWH, Isa, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Wie niet wil horen, gaat verloren! Ik ben dezelfde Here. Ik ben Heilig, Kadosh.

Ik leef en heb u, Afrika en Israël en Amerika, en alle landen, gewaarschuwd.
Voorwaar, Ik zend Mijn engelen uit om uw land te straffen! O wee u, die deze boodschap niet serieus neemt. Ook roep Ik Mijn volk op, om zich te bekeren. Voorwaar, zie wat er gaat gebeuren! Ik haat uw leugens en afgoden, en uw hekserij verering en uw magie, en overige occulte spiritisme en waarzeggerijen! Gij volgt zelfs boze geesten en Maria en de Paus, de grootste misleider ooit! Voorwaar,

Johannes 6, vers 44 tot en met 47  Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. Niet, dat iemand de Vader gezien heeft; alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven.

Openbaring 1, vers 8  Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.
En Openbaring 22, vers 11  Wie onrecht doet, hij doe nog meer onrecht; wie vuil is, hij worde nog vuiler; wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd.

Bekeert u, wereld!
Mijn hand zal u slaan. Neem Mijn gezalfden serieus, Profeet Benjamin en Profetes Theresa. Bekeert u, want uw onheil komt dichterbij!
Ik, de Here, ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com