DutchVideo 2018

Jezus Christus’ warmte wil gloeien in u, dag en nacht

Door te wandelen door de Heilige Geest wordt Gods Geest gezien in u, en groeit de liefde in het volgen naar Zijn wil. De ogen des Heren zijn op u. Voorwaar, erken Hem als uw enige God, want u behoort Hem toe! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 dec 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Van harte welkom! Op 14 december 2018 bracht de bode engel de volgende boodschap Gods over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai, een bode engel Gods.

Voorwaar, 

Spreuken 1, vers 8  Hoor, mijn zoon “en dochter”, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.
Spreuken 6, vers 20  Bewaar, mijn zoon “en dochter”, het gebod van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet.
En vers 23  Want het gebod is een lamp en de onderwijzing een licht, de vermaningen der tucht zijn een weg ten leven.

Voorwaar, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig is de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! 

Spreuken 7, vers 1  Mijn zoon “en dochter”, bewaar mijn redenen en leg mijn geboden bij u weg.
Spreuken 8, vers 32 en 33  Nu dan, zonen, “maar ook dochters”, luistert naar mij, want welzalig zijn zij die mijn wegen bewaren. Hoort naar de vermaning, dan wordt gij wijs, slaat haar niet in de wind.
En Spreuken 10, vers 17 en 18  Een pad ten leven is hij “of zij”, die de vermaning in acht neemt, maar wie de terechtwijzing veracht, doet dwalen. Wie haat verbergt, is een leugenlip; wie laster verbreidt, is een dwaas.

Voorwaar, onderhoud uw wandel! 

Spreuken 11, vers 27  Wie het goede nastreeft, zoekt welbehagen; maar wie het kwade najaagt, hem “of haar” zal het overkomen.
En vers 30  De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens, en wie wijs is, wint harten.

Voorwaar, kind van de Allerhoogste, de ogen des Heren zijn op u! 

Spreuken 16, vers 20 en 21  Wie op het woord acht geeft, zal het goede vinden; ja, welzalig hij “of zij”, die op de Here vertrouwt. De wijze van hart wordt verstandig genoemd, en zoetheid van lippen versterkt het betoog.

Voorwaar, door te wandelen door de Heilige Geest wordt Gods Geest gezien in u, en groeit de liefde in het volgen naar Zijn wil.
Voorwaar,

Psalm 112, vers 2  Zijn nakroost zal machtig zijn op aarde, het geslacht der oprechten zal gezegend worden.
En vers 4 tot en met 10  Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig. Voorspoedig is de man “of vrouw” die zich ontfermt en uitleent, die zijn “of haar” zaken recht behartigt; want hij “of zij” zal nimmer wankelen, tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Voor een kwaad gerucht zal hij “of zij” niet vrezen, zijn “of haar” hart is gerust, vol vertrouwen op de Here; zijn “of haar” hart is standvastig, hij “of zij” vreest niet, terwijl hij “of zij” met vreugde op zijn “of haar” vijanden ziet. Hij “of zij” deelt uit, hij “of zij” geeft aan de armen, zijn “of haar” gerechtigheid houdt voor immer stand, zijn “of haar” hoorn verheft zich in ere. De goddeloze ziet het en ergert zich, hij knarst met de tanden en wordt verteerd; de begeerte der goddelozen gaat teniet.
En Psalm 113, vers 5 en 6  Wie is als de Here, onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag neerziet, in de hemel en op de aarde?

Voorwaar, de Here wil u bekleden met Zijn heilige licht in uw hart, dat stralend is, en vol van glans en glorie en liefde en kracht!
Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus’ warmte wil gloeien in u, dag en nacht! Voorwaar, erken Hem als uw enige God, want u behoort Hem toe. Hef uw handen op naar Zijn Heiligdom, en prijs Zijn heilige Naam voor eeuwig. En juich voor Hem, die goed is en trouw en vol goedertierenheid! Op een dag zal u Hem ontmoeten en zal u Hem zien en bij Hem wonen. Zeg “Halleluja!”, vol liefde en blijdschap, diep vanuit uw ziel. Zijn liefde is zo prachtig!
Ik ga nu, sprak Gods bode engel, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com