DutchVideo 2014

Jezus Christus verwerpen betekent: overname ziel!

PROFETISCHE OPENBARING GODS: IS ALLEEN AAN PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN GEOPENBAARD, BENADRUKTE DE BODE ENGEL GODS. GODS WOORDEN EN OPENBARING OVER O.A.: EXPERIMENTEN MET MENSELIJK EN DIERLIJK DNA!

Gepubliceerd op 19 feb 2014 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

overname ziel

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 19 februari 2014 ’s avonds bracht een bode engel van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, deze openbarende, profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth. Voorwaar, mijn naam is Jerabar. Voorwaar, zo spreekt Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, tot u!

In Mexico vervangen ze in een laboratorium, in het verborgene, het DNA, en maakt men gebruik van supercellen, waarbij men, zoals bij kweekvlees, uit 1 cel 100 miljoen cellen kan produceren.

Men bracht zelfs spierweefsels en organen van dieren over in andere dieren, en bestudeerde het gedrag. Sommige kwamen uit één cel voort. Ook maakte men gebruik van gezonde diersoorten. Sommige diersoorten gooide men later bij Belize in de zee.

Voorwaar, zo heeft men in het verborgene ook in mensen dierlijke organen geïmplanteerd tegen betaling!

Voorwaar, de totale overname van de technologische gevallen engelen is in volle gang. 13 Januari 2014 openbaarde Profeet Benjamin Cousijnsen u ook, dat dit werk het werk van satan is. Hij wil ook een menselijke mens met zijn DNA, en zelfs helse diersoorten, produceren, waar men in het geheim reeds aan werkt; zoals men ook met 1 cel 100 miljoen kan produceren!

Lees voor: Genesis 6, vers 11 en 12  Hier staat geschreven: De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht, en de aarde was vol geweldenarij. En God zag de aarde aan, en zie, zij was verdorven, want al wat leeft had zijn weg op de aarde verdorven.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, zoals satan een stappenplan heeft, zo wil hij ook de mens overnemen, ook geestelijk.

Zo zijn er velen, vanwege ongehoorzaamheid en het telkens afwijzen van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, vanwege hun genot in de zonde, stap voor stap zielloos geworden, en een wandelende zombie van satan geworden. En hun ziel is hierdoor reeds in de hel beland! Voorwaar, men stond niet open voor Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus. En voor velen is Hij nog steeds niet welkom!

Toch zal de hel op aarde, die men naar zich toegetrokken heeft, zijn Komst echter niet kunnen wederstaan.

En bij het horen van Zijn bazuin en Zijn naam, zal satan van zijn troon vallen en het uitschreeuwen, omdat de ware ridders en strijders een goede strijd hebben gestreden, en met hun Koning der koningen meer dan overwinnaar zijn, en deze hel zullen hebben verlaten!

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, deze boodschap is alleen aan u geopenbaard, Benjamin Cousijnsen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik mag u zegenen met deze hemelse groet en zeg, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com