DutchVideo 2012

Jezus Christus overwon de eeuwige Dood en Zonde!

DEZE BOODSCHAP GODS WERD GEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL GODS AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, DIE ALLES ZOALS HET HEM VERTELD WORDT, WOORD VOOR WOORD OPSCHRIJFT. GEEF ALLEEN JEZUS DE EER, SPRAK DE ENGEL GODS!

Gepubliceerd op 9 aug 2012 door eindtijdspace

Please share, and don’t change © BC

overwonnen door het Kruis

Volledige weergave:

Hallo! Op 8 augustus 2012 ’s avonds bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom Benjamin! Ik ben de bode engel Gods.

Het kwaad is in vele vormen aanwezig op aarde

Vergeet nimmer, u die luistert, dat Satan ooit één van de belangrijkste engelen was.

Mijn naam is Baruch, en ik kom tot u in Jezus Christus’ naam, ook wel Yeshua HaMashiach genoemd.

Satan was echter jaloers op de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Hij kreeg zó veel; hij was echter trots. Ook wilde hij meer en meer macht, en werd aan God ongehoorzaam, waarop hij uit de hemel werd verstoten…

Sindsdien grijpt hij nu steeds meer macht

Hij is de aanstichter van al het kwaad, wat duidelijk zichtbaar is.

Hij is onder u, met vele volgelingen, en controleert u.

Ook organiseert hij samen met zijn leger van gevallen engelen, om God én Zijn volk tegen te werken.

In de geschriften staat geschreven, in Efeziërs 6, vers 12: daar wordt zijn leger beschreven als: de wereldbeheersers dezer duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten.

Jezus Christus heeft de overheden en machten ontwapend, en zo over hen gezegevierd…

Jezus onderging een verschrikkelijk lijden aan het kruis, om de zonde en de eeuwige dood te overwinnen. Hij was zonder zonde en kwam naar uw aarde.

Waarom?

Hij wist dat alleen Hij de mensheid kon redden. Het was hij of u. Daarom ging Jezus Christus in úw plaats, om de mensheid te redden aan het kruis. Hij was onschuldig en had nooit gezondigd. Zijn offer was voldoende.

Ook was het erg, dat toen Hij uw zonden op zich nam, en de straf die u verdiende, droeg, op dat moment voelde Hij de verwijdering van God. Hij wilde dat u vergiffenis zou krijgen, Jezus Christus, die zoveel van u hield!

1 Johannes 3, vers 1  Ziet, welk een liefde ons de Vader heeft gegeven.

2 Samuël 2, vers 6  De HERE bewijze u liefde en trouw.

Ik zeg u, 2 Corinthiërs 2, vers 8  Daarom spoor ik u aan te besluiten hem liefde te betonen.

Lukas 8, vers 16  Niemand steekt een lamp aan en bedekt die met een vat of zet haar onder een bed, maar hij zet haar op een standaard, opdat wie binnentreden het licht mogen zien.

Niemand had grotere liefde voor u!

Bewapen u om Hem toe te laten in uw leven. Zonder Hem gaat u verloren.

Werk God niet tegen, zoals satan dit wil. Zonder Jezus Christus was u al verloren. Nodig Hem uit, en vraag om vergeving voor uw zonden. Praat met Hem, vertel Hem alles en bekeer u, en geef uw hart aan Hem! Hij is de enige Weg en de Waarheid en het Leven. Hij zal u redden en zegenen. Ook zegt Hij: Ga heen en zondig niet meer. Zie, Ik maak alles nieuw. Ook bent u met mij meer dan overwinnaar.

Dank de Heer en maak hem groot. Geef alleen aan Hem de eer, Die tot u roept: Kom tot Mij!

Shalom! sprak de bode engel, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili:

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com