DutchVideo 2017

Je gelooft en geloven is weten; laat het zien en weten dat Jezus Christus leeft!

Geloof is de zekerheid dat het onzichtbare door Gods woord is ontstaan. Zo wordt geloven weten! Laat uw relatie met de Heer groeien: Zijn liefde, vreugde, goedheid en trouw, en deel het ook uit. Wees een spiegel van Gods vreugde en grootheid! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 22 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

jesus-in-alive-in-me

Volledige weergave: 

Hallo, hartelijk welkom! Op 22 juni 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. De bode engel Gods sprak, terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen alle woorden een voor een opschreef, en zei:

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, hoor aandachtig.
Onderwerp u aan Hem! Gehoorzaam Zijn roepstem.

Hebreeën 12, vers 14  Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.

Voorwaar, u zit vol wensen en wil zoveel!

En vers 15  Ziet daarbij toe, dat niemand verachtere van de genade Gods, dat er geen bittere wortel opschiete en verwarring stichte, en daardoor zeer velen zouden besmet worden.

U wilt een engel zien, en Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Maar was het niet genoeg, dat God Zijn Geliefde stuurde om u te redden? De straf die u verdiende, vanwege uw overtredingen – waar Hij niet over klaagde – nam Hij op zich.

Hebreeën 12, vers 17  Want gij weet, dat hij later, toen hij “of zij” toch de zegen wilde erven, afgewezen werd, want toen vond hij geen plaats voor berouw, hoewel hij, “zij” het onder tranen zocht.

Lees voor uzelf Hebreeën 12, vers 1 tot en met 3, en Hebreeën 11, vers 1 en vers 4 en vers 6

Voorwaar, bijna iedereen noemt zich Christen.
Maar hoe zit het met uw relatie met de Heer, en het bidden, en vooral heiliging en evangelisatie en getuigen? Jaag naar vrede, liefde, goedheid en ook trouw! Als men zielen wil bekeren en winnen voor Gods Koninkrijk, moet u streven om een spiegel te zijn van Gods grootheid en vreugde. Amen!
Mijn naam is Rolon, een bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com