DutchVideo 2017

Je doet niet mee aan hun roddelbox

14-09-2017  Ze beweren dat je gek bent en aan Godsdienstwaanzinnigheid lijdt. Je bent een Christen, die ook nog eens de Heer dient. Ze hebben je ontdekt, en je bent hun mikpunt! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 14 sept 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hartelijk welkom! Dit is een boodschap, woord voor woord overgeleverd door een bode engel van God aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, wat ik nu graag aan u wil gaan voorlezen. De bode engel van God sprak, terwijl Profeet Benjamin Cousijnsen alle woorden een voor een opschreef.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, Kadosh, Heilig is uw Rabboeni!

Job 7, vers 8  Het oog van hem die mij ziet, zal mij niet meer aanschouwen; uw ogen richten zich op mij en ik ben niet meer.

Voorwaar, gij wordt in de gaten gehouden…
En als je niet doet, wat de roddelaars en kwaadsprekers zeggen, hoor je niet bij hun roddelbox. Ze beweren, dat je gek bent en aan Godsdienstwaanzinnigheid lijdt. Je bent een Christen, die ook nog eens de Heer dient. Ze hebben je ontdekt, en je bent hun mikpunt! En de goddelozen, die niets willen weten van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, die Hem verwerpen, gebruiken de Naam van de Heer als spot, en zijn een open deur van de boze.

Voorwaar, Hij heeft u verhoogd, en hen, die tegen u opstonden, verlaagd!
Ze zullen u niet meer aanschouwen.

Psalm 23, vers 4 tot en met 6  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want Gij zijt bij mij; uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Gij richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie mij benauwen; Gij zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.

Voorwaar, mijn naam is Blesía en ben een bode engel Gods. 

Psalm 71, vers 4 en 5  O God, bevrijd mij uit de hand van de goddeloze, uit de greep van booswicht en geweldenaar. Want Gij zijt mijn verwachting, Here Here, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan.

Voorwaar, ze zullen zich u herinneren, en zich op de borst slaan en uitroepen:
“Ze is er niet meer! We zagen haar omhooggaan. God, vergeef ons! We willen ons bekeren, en hebben haar bespot. Haal ons ook thuis!”

Voorwaar,

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij “of zij” niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

En Psalm 107, vers 19 tot en met 20  Toen riepen zij tot de Here in hun benauwdheid, en Hij verloste hen uit hun angsten; Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve ontkomen.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com