DutchVideo 2016

Je bent te kostbaar om je leven te verwoesten, stop ermee!

Je was zo pienter, en Ik, Yeshua Hamasiach, JHWH, Jezus Christus, zag je verkeerde keus. Hoor naar Mij!

Gepubliceerd op 27 okt 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

wrong choice - drugs

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 27 oktober 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik ben wie Ik ben, en Ik ken jou, van binnen en buiten, en Ik ken jou bij de naam.

Johannes 10, vers 9 tot en met 11  Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.
De bode engel van God sprak verder,

Voorwaar, licht en donker gaat niet samen.
Ik ben het, uw Rabboeni, uw enige Herder en Redder! Je was zo pienter, en Ik, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, zag je verkeerde keus. Je kon het niet laten, en je ging telkens weer naar hem, ondanks dat je gewaarschuwd was door Mij. Voorwaar, je wilde aan Mij ontsnappen, en je snoof weer die drugs op door je neus, en niemand wil je nu nog kennen of met je praten. Je vrienden hebben je verlaten en je gedachten verzinken, ver weg. Ik ween om je, en heb je nooit verlaten!

Hoor naar Mij.
Stop ermee! Je bent te kostbaar om je lichaam te verwoesten, dat God vormde in liefde.

Johannes 10, vers 26 tot en met 30  Maar gij gelooft niet, omdat gij niet tot mijn schapen behoort. Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Voorwaar, er is maar één smal pad dat leidt naar de hemelpoort!
Wie moedig doorloopt, zal Mijn licht zien, daar waar de zang der engelen wordt gehoord en waar we elkaar zullen zien, als je nu kiest voor Mij. De bode engel Gods sprak verder,

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  En daar staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com