DutchVideo 2012

Is uw paspoort uw toegangsbewijs?

03-04-2012  Veel mensen, ook christenen, denken dat ze zó de hemel kunnen verdienen door hun goede daden, die ze gedaan hebben. God maakt Benjamin dit o.a. duidelijk.

Gepubliceerd op 3 apr 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

paspoorten

Volledige weergave:

Lieve mensen, op 3 april kreeg ik een bezoek van een prachtige engel Gods.

Dit is mijn visioen…

De kleding, de kraag van de engel, was met goud bewerkt, en de mouwen, en de riem waren ook van goud. Deze riem, wat hij om had, was bewerkt met afbeeldingen, met een Davidsster en een kroon en vleugels, enzovoorts. Ook stonden er vreemde teksten op.

De engel Gods zei, Benjamin, heb jij een paspoort?

Ik wist niet wat ik hoorde, en ik zei: “In bed heb ik geen paspoort; het zit beneden in de la”.

Weet je, zei de engel, geef alles door, dienstknecht van de allerhoogste God, wat God tot u spreekt.

Ik zeg u dit, Het paspoort moet getekend zijn met het Bloed van het Lam.

Vele kinderen Gods hebben een paspoort, en hebben vele stempels verzameld, en denken dat ze zo God Koninkrijk binnen kunnen gaan, omdat ze denken: ‘Zo kom ik er wel’. Ze zullen zich op de borst slaan, als ze merken dat hun paspoort bij God verlopen is, en geen stempel heeft met het Bloed van het Lam. Omdat ze nog gebonden zijn, Benjamin, in hun zonden, die ze weggestopt hebben, en er gewoon mee doorgaan, alsof het iets van God is. De engel Gods zei ook, Kijk eens! En opeens stonden ik en de engel op straat voor mijn huis.

Ik zag een paspoort in de hand van de engel Gods…

Benjamin, kijk er eens in, zei de engel Gods. Ik keek erin en zag een pasfoto, maar niet zomaar. Het veranderde telkens… het leek wel een digitale fotolijst. Ik zag dat de pasfoto’s bliksemsnel veranderden, met verschillende gezichten, die ik voorbij zag flitsen.

Toen opeens sloeg de engel Gods dit paspoort dicht, alsof hij zeggen wou: ‘Zo is het genoeg!’ De engel Gods zei, Wie niet naar God wil horen, gaat verloren.

Toen zag ik, dat dit paspoort opeens vlam vatte in zijn hand, en zag het tot as vergaan.

De engel Gods zei, Dit is duidelijk genoeg!

Opeens zat ik op een koninklijke stoel van goud, die er prachtig uitzag. De stoel stond gewoon in het luchtruim, en ik zag onze wereldbol onder mij. Ik zag één van de wolken… daar zag ik een gezicht. Luister, kijk! zei de engel…

Ik hoorde reeds spreken op de achtergrond, maar ik verstond het niet. En, toen de engel zei, Luister naar deze stem, toen werd deze stem duidelijk en verstaanbaar. 

De engel Gods zei, De Bruidegom, Jezus Christus spreekt.

Ja, ik hoorde het, Jezus Christus sprak! En het werd mijn taal. Eerst hoorde ik een onbekende taal, en Hij zei, Ben Ik niet gekomen om u te dienen? En was Mijn lijden niet genoeg voor u? Was Mijn liefde niet genoeg? Bracht Ik u niet verzoening en vergeving?

Terwijl Jezus sprak, voelde ik verdriet, maar Jezus sprak door…

Ik wil niet dat u verloren gaat! De zonde scheidt u van Mij. Ik ween om u, die Ik liefheb. Velen zijn kinderen Gods, maar Ik ween om uw daden. Uw daden zijn niet genoeg, bekeer u toch! De Geest is vrij, er is geen gebondenheid. Breng alles bij Mij, en zeg niet, “Ik kan het niet”. Ik geef u kracht, Ik vervul uw hart! Laat uw lichaam schoon zijn en bedekt zijn met Mijn kostbaar Bloed. Leg uw hele leven in Mijn handen. Dien geen goden, noch engelen, maar dien Mij alleen, en gehoorzaam Mij. Ik ben de enige Weg. Had Ik geen redding gebracht en totale verlossing aan het kruis? Reinigt u van alle zonden en speel geen spel, want Ik zie u, en Ik ken u. Heb berouw, en heb gemeenschap met Mij, en Ik zal uw paspoort bedekken met Mijn kostbaar Bloed. Is uw paspoort getekend?

Dan zal u binnengaan.

Benjamin, zei de engel Gods, deze boodschap sprak de Koning der koningen, Jezus Christus!

Zag jij ook Zijn tranen?

Toen de engel deze woorden sprak, werd ik ook bedroefd en ontroerd.

De engel Gods bracht mij weer terug. Ook zei hij nog, Benjamin, Jezus Christus wil niet dat iemand verloren gaat. Het is horen, of verloren gaan! Wanneer iemand Hem navolgt en gehoorzaamt en zich bekeert, zal hij behouden worden.

De tijd is kort, nu kan het nog, voordat de klok niet meer tikt.

Benjamin, slaap lekker, ik zal jou geestelijke rust geven voor de nieuwe dag. Dag Benjamin!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com