DutchVideo 2022

Is uw geloof levend of dood?

Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden. Zonder geloof en een relatie met de Levende God zou hij nooit thuis gebracht zijn.

Gepubliceerd op 7 juni 2022 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Profeet Benjamin Cousijnsen kreeg de volgende boodschap Gods, die ik graag met u wil delen en die is overgebracht via de engel Gods namens de Almachtige God van Abraham, Izaak en Jacob.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Carbina, en ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar,

Hebreeën 11, vers 1 tot en met 3 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare.

Voorwaar, zegt met alle engelen Gods, “Amen!”.

Hebreeën 11, vers 4 Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kaïn; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.

Voorwaar, hebt u het goed begrepen?
Abels offer was veel beter omdat God zijn hart kende. Hij was rechtvaardig en had God zeer lief.

Hebreeën 11, vers 5 en 6 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want vóórdat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Voorwaar, hoe is het met uw geloof?
Henoch was welgevallig en zocht God ernstig op en was vol Gods vertrouwen en geloof. Levend werd hij dus weggenomen. Zonder geloof en een relatie met de Levende God zou hij nooit thuis gebracht zijn.

Voorwaar, bent u echt klaar voor de Opname?

Hebreeën 11, vers 8 Zie dit ook geestelijk. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid “omhoog” getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen. “Let op! Dit geldt ook voor u.” En hij vertrok, zonder “het” te weten…tot zover.

Zeg, Halleluja!
Voorwaar, laat uw geloof levend en krachtig zijn. Er is al genoeg dood geloof.

Jakobus 2, vers 14 Wat baat het, mijn broeders, of iemand al beweert geloof te hebben, als hij geen werken heeft? Kan dat geloof hem behouden?
En vers 17 tot en met 23 Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. Maar, zal iemand zeggen: Gij hebt geloof en ík heb werken. Toon mij dan uw geloof zonder de werken, en ik zal u mijn geloof tonen uit mijn werken. Gij gelooft, dat God één is? Daaraan doet gij wèl, maar dat geloven de boze geesten ook en zij sidderen. Wilt gij weten, gij dwaze mens, dat het geloof zonder de werken niets uitwerkt? Is onze vader Abraham niet uit werken gerechtvaardigd, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde? Daaruit kunt gij zien, dat zijn geloof samenwerkte met zijn werken, en dat dit geloof pas volkomen werd uit de werken; en het schriftwoord werd vervuld, dat zegt: Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend, en hij werd een vriend van God genoemd.
En vers 26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood.
En Jakobus 3, vers 13 Wie is wijs en verstandig onder u? Hij tone uit zijn goede wandel zijn werken met wijze zachtmoedigheid.
En Jakobus 4, vers 17 Als iemand dan weet goed te doen en het niet doet, is het hem tot zonde.

En Openbaring 22, vers 20 en 21 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus! De genade van de Here Jezus zij met u allen.

Tot slot, is uw geloof nu levend of dood?
Onderzoek u zelf!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish, and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com