DutchVideo 2020

Is het een olifant of een kameel?

Men zagen hen van hoge aanzien, en mooie gekleed, en dachten dat ze slim waren, en alles wisten van de geschriften Gods, maar ze waren schijnheilig en slecht van binnen. Ze waren als een rode appel, maar rot van binnen.

Gepubliceerd op 26 Augustus 2020 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 26 Augustus 2020, bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de kadosh, heilige en almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël, een bode engel Gods.

Voorwaar, zoals velen wel weten, sprak Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, vaak in gelijkenissen.
Voorwaar, de Schriftgeleerden zagen er heel erg slim uit en wisten het allemaal wel beter, wat goed en slecht was, en als ze zeiden een olifant is een kameel dan moest je dit geloven omdat de Schriftgeleerden van hoog aanzien waren. Ze zagen van alles bij anderen en roddelde en sprak graag hen oordeel uit over anderen. Je kon de Schriftgeleerde herkennen aan hen lange gewaden en men droeg banden met oude geschriften, en in hen gezicht, zagen ze er zo vriendelijk uit. Ze stonden graag op de hoeken van de straten, en muren en overal in de kijk.

Voorwaar, hoewel ze zich zelf als heiligen zagen waren ze schijn heiligen en slecht van binnen.
En velen zagen hen als heiligen, en van hoog aan zien, want zij wisten overal wel een antwoord op, en wisten het allemaal wel beter want ze kende de geschriften Gods zeer goed hoor. Pas op hoor! Een olifant is een kameel?

Ze waren blind voor de boodschappen Gods via Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,
voor de waarheid stonden ze niet open en de gelijkenissen, die Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, deelde en vertelde. Ze waren te trots en te hoogmoedig en schijnheilig. Ze begrepen Zijn boodschappen niet vanwege hen trots en wandel! En zo zijn er nog velen in deze tijd, die nog erger als deze Schriftgeleerden zijn vanwege hen ongehoorzaamheid en zonden. Zij willen alleen dat men zich verstoppen daarin, en zich richten op anderen, om hen broeder en zuster slecht te maken en beweren ze ook nog dat een olifant een kameel is! Zij verdraaien alles.

Maar vanwege dat men de boodschappen niet wou aannemen van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus,
even zo via Profeet Benjamin Cousijnsen, o.a., hebben zij zich overgegeven aan de totale overname van satan, waar men wel naar luisteren wil. Wat als gevolg is, zoals het gebeurde met de Schriftgeleerde, o.a., dat ze terecht kwamen in de hel, ondanks hoe mooi ze er ook uit zagen.

Voorwaar, ik ben de bode engel Rafaël, en niet ik veroordeel u, maar God zelf, als u zich niet snel bekeert.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Wat is het in uw ogen, een olifant of een kameel?
Ik ga nu, sprak de bode engel Gods, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com