DutchVideo 2016

Is er een ‘punt uit’ in de Bijbel?

Vele geleerden dachten, ‘Hier stopt het Evangelie…’ Maar was Zijn werk over en uit, na Johannes 20, vers 21, en vers 30 en 31? Lees of hoor de volledige waarheid en boodschap, van God afkomstig.

Gepubliceerd op 18 aug 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

I am sending you

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 17 augustus 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die alle woorden, één voor één, meteen opschreef.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam boven alle namen, de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben een bode engel Gods en mijn naam is Blesia.

Voorwaar, help mee om de boodschappen Gods te verspreiden in uw omgeving!
Het gaat tenslotte om het behoud van vele zielen. Voorwaar, en als u een Bijbel heeft, lees dan gerust mee. Heeft u geen Bijbel? Luister dan aandachtig.

Johannes 20, vers 21  Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.
En vers 30 en 31  Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen zijner discipelen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam.

‘Punt uit!’
Vele geleerden dachten, ‘Hier stopt het Evangelie’. Dit dachten vele Schriftonderzoekers, en vooral dat Johannes 20, vers 21, en de rest van de Bijbel, niet toegevoegd had hoeven te worden! Voorwaar, was Zijn werk over en uit? Voor sommigen had het er niet in gehoeven. Toch sloeg dit, – de volgende zinnen – de spijker op de kop, met de opdracht: Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

Wat een geweldige boodschap!
Hij zendt ook u! Voorwaar, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, werd in de nacht overgeleverd. En was het niet Petrus, die zei: “Ik ken Hem niet!” ondanks dat hij Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, van dichtbij had meegemaakt? Maar desondanks zei hij, recht in het gezicht, in eigen ogen onschuldig: “Ik ken Hem niet!”
“Hoorde jij niet bij dat clubje?” zeiden ze. Maar Petrus bleef antwoorden: “Ik weet niet waar je het over hebt. Ik ken Hem niet!” En zo zijn er velen, die het Woord graag willen verdraaien.

2 Timotheüs 4, vers 3 tot en met 5  Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

Voorwaar, voor God gaat het na Openbaring 22, vers 21 echter nog steeds verder, en worden de Heilige Geschriften voortgezet!

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de Here, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik mag u zeggen, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com