DutchVideo 2012

Info over de kruisdood van Jezus Christus!

08-10-2012  DE BODE ENGEL VAN DE HERE GOD GEEFT DETAILS OVER DE KRUISIGING VAN JEZUS CHRISTUS, YESHUA HAMASIACH. DE HERE JEZUS GAF ZICH OVER AAN DEZE MARTELDOOD, UIT LIEFDE VOOR U!  JOH. 3:16

Published on Oct 8, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Jezus kruisiging

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 8 oktober 2012, net na het avondeten, bracht de bode engel Gods, woord voor woord, deze boodschap over.

Shalom! Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Sesanja, ik ben een bode engel Gods en vertel u over het lijden op Golgotha.

De kruisdood van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, was waarlijk de ergste en de wreedste lijfstraf.

Wij engelen Gods stonden klaar om in te grijpen. We konden het zelfs niet aanzien! Eerst werd er een paal in de grond gestopt, en als de veroordeelde er aankwam met een zware dwarsbalk, dan werd hij met een balk aan de paal bevestigd, met touwen en spijkers die lang waren.

Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft zich overgegeven voor u!

Zijn voeten waren over elkaar heen, met een spijker in het hout aan de paal. Op deze wrede manier bevond Yeshua HaMashiach zich, en ervoer verstikking. En hij probeerde lucht te krijgen, door op Zijn voeten te steunen, waardoor Hij nog meer pijn leed, en het sneed tegelijk in het vlees. Men wou dat Yeshua HaMashiach, de Zoon van God, stierf aan de bloedingen. En vooral de spijkers in de onderarmen en de voeten moesten voor verstikking en uitputting zorgen. Ook werd Yeshua zwaar mishandeld en geslagen met een zweep met haken, die het vlees kapot trokken.

Als de dood te lang duurde, braken de Romeinen de schenen, waardoor men helemaal niet meer kon steunen.

Mattheüs 27, vers 41 tot 43  Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en zij zeiden: Anderen heeft Hij gered, Zichzelf kan Hij niet redden. Hij is Israëls Koning; laat Hij nu van het kruis afkomen en wij zullen aan Hem geloven.

Mattheüs 27, vers 54  De hoofdman en zij, die met hem Jezus bewaakten, zagen de aardbeving en wat er plaats had en zij werden zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk dit was een Zoon Gods.

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, stierf aan het kruis om u te redden.

God stuurde Zijn geliefde Zoon, omdat Hij de zondaars wou redden. Niemand heeft ooit zoveel liefde voor de mens overgehad!

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Yeshua HaMashiach legden we later in het graf, na de Sabbat.

Mattheüs 28, vers 2 tot 3  En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader, en hij wentelde de steen weg en zette zich daarop.

Mattheüs 28, vers 6  Hij is hier niet, want Hij is opgewekt! Tot zover.

Ik zeg u, Kom nu tot Hem, want Hij wil u nu ook redden uit de hel op aarde.

Hij riep u al zo lang! Vouw uw handen en zeg:

“Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, Dank u voor wat u deed aan het kruis. Dank u dat u mijn zonden gedragen hebt, vol liefde.

Ik geef mijn leven en mijn hart aan u. Vergeef mijn zonden aan het kruis van Golgotha, reinig mij nu.

Ik zal vanaf nu uw weg bewandelen en gaan naar een volle evangelische kerk, waar ik kan groeien en opgebouwd kan worden. Amen.”

Johannes 3, vers 18 tot 19  Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

De bode engel Gods sprak verder,

Benjamin, ik ga nu en ik zegen u allen in de liefde van Yeshua HaMashiach, die u waarlijk liefheeft en u wil thuisbrengen.

De tijd is nabij, wees erbij!

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com