DutchVideo 2015

In Yeshua HaMasiach, Jezus Christus, zijt gij een leeuw!

Boodschap Gods: Waar is uw geloof? Ongeloof zorgt voor problemen! Onderhoud Zijn geboden en uw wandel. Loof en prijs en aanbid Hem, en geef wat Hem toekomt. En Hij geeft u wat u toekomt, geliefde des Heren!

Gepubliceerd op 18 aug 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

a lion which is strongest among beasts

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Op 18 augustus 2015 bracht een bode engel van God woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen, in opdracht van de almachtige God, JHWH, de God van Abraham, Izaäk en Jakob.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, ik ben de bode engel Lovesadai.

1 Petrus 4, vers 12  Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame.
En vers 16  Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam.
En vers 19  Laten derhalve ook zij, die naar de wil van God lijden, hun zielen aan de getrouwe Schepper overgeven, steeds het goede doende.
En 1 Petrus 5, vers 4  En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.
En vers 6  Vernedert u dan onder de machtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te zijner tijd.
En vers 10 en 11  Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten. Hem zij de kracht in alle eeuwigheid! Amen.

Voorwaar, geliefden des Heren, kadosh, heilig is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.
Voorwaar, iedere ziel wordt verantwoordelijk gehouden!

1 Johannes 4, vers 16  En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.

En Sirach 30, vers 21 tot en met 25  Geef je niet over aan verdriet en kwel jezelf niet met gepieker. Blijdschap doet een mens leven, en een vrolijk mens leeft lang. Ontspan je, spreek jezelf moed in en houd verdriet op een afstand, want verdriet heeft velen te gronde gericht en dient geen enkel doel. Jaloezie en woede verkorten je leven, kommer maakt je oud voor je tijd. Wie vrolijk en opgewekt is, heeft een goede eetlust en geniet van zijn maaltijd.

Voorwaar,

Job 36, vers 22 en 23  Zie, God handelt verheven in zijn kracht; wie is een leermeester als Hij? Wie zou Hem zijn weg voorschrijven, en wie durft zeggen: Gij hebt onrecht gedaan?
En Job 39, vers 14  Vertrouwt gij op hem, omdat zijn kracht zo groot is? of laat gij aan hem uw zwoegen over?

Voorwaar, wanneer hebt gij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voor het laatst gedankt?
Sommigen hebben zoveel ontvangen en bidden niet, alleen als men iets te beklagen heeft. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, noemt ze bij hun nieuwe naam: klaagliederen!

Lees voor: Klaagliederen 1, vers 16  Daarom moet ik wenen, mijn oog, mijn oog vliet van water, want verre van mij is de trooster die mijn ziel verkwikken zou; mijn zonen zijn verbijsterd – zo machtig is de vijand.

Voorwaar, waar is uw geloof?
Ongeloof zorgt voor problemen.

Spreuken 1, vers 33  Maar wie naar mij luistert, zal gerust wonen, beveiligd tegen de verschrikking van het onheil.
En Spreuken 3, vers 5 tot en met 10  Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad; het zal medicijn wezen voor uw vlees, en lafenis voor uw gebeente. Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.

Voorwaar, wees trouw aan Zijn geboden!

Spreuken 4, vers 25  Laten uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn.

Voorwaar, in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zijt gij een leeuw!

Spreuken 30, vers 30  De leeuw, de held onder de dieren, die voor niets of niemand terugdeinst.

Voorwaar, onderhoud Zijn geboden en uw wandel.
Loof en prijs en aanbid Hem, en geef wat Hem toekomt. En Hij geeft u wat u toekomt, geliefde des Heren!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com