Teaching

Immanuël, God met ons

Published on March 1, 2018, by Faa-iza

Goedendag! Dit is de Evangelical EndTime Machine. Mijn naam is Faa-iza. Fijn dat u er bent. Laten we samen lezen uit:

Mattheüs 1, vers 21 tot en met 23  Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de Profeet gesproken heeft, toen hij zeide: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.

Immanuël, God met ons
U bent hier dichtbij
U bent er altijd weer
U hier, vervult mij
Met Uw glorie elke keer…