DutchVideo 2016

Ik zet Mijn leven in voor jou!

Ik ben de enige Weg voor je behoudenis, en Ik ben de Deur en wil je binnenlaten. Ik zet Mijn leven in voor jou!

Gepubliceerd op 29 sept 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

John 14, verse 15 Keep My commandments

Volledige weergave: 

Shalom, hartelijk welkom! Op de avond van 28 september 2016 bracht de Here Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus zelf, Zijn boodschap over aan Zijn dienstknecht, Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet je, Mijn kind, en luister aandachtig.
Ik ben het, uw Abba, Vader, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! Ik ben kadosh, heilig, en wil dat je niet verloren gaat. Ik wil je eeuwig leven geven. Leef in de waarheid en blijf in het licht! Want Ik wil niet dat je verloren gaat. Ik ben de enige Weg voor je behoudenis, en Ik ben de Deur en wil je binnenlaten. Ik zet Mijn leven in voor jou!

Mijn schapen horen naar Mijn stem, en Ik ken ze en zij volgen Mij.
Ben je voor Mij of tegen Mij? Aanbid geen afgoden, en wees niet gelijkvormig aan de wereld! Stel Mij op nummer één in je leven, en ook geen broeder of zuster.

Johannes 14, vers 15  Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Wees een voorbeeld, want Ik ben kadosh, heilig!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, JHWH, Yeshua HaMashiach, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! De Here zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com