DutchVideo 2012

Ik zal mij in de Here verheugen!

17-12-2012  BOODSCHAP GODS: ZINGT HEM, PSALMZINGT HEM, GEWAAGT VAN AL ZIJN WONDEREN, BEROEM U IN ZIJN HEILIGE NAAM; HET HART VAN WIE DE HERE ZOEKEN, VERHEUGE ZICH. VRAAGT NAAR DE HERE EN ZIJN STERKTE!

Gepubliceerd op 17 dec 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

verheugen in de Here

Volledige weergave:

Hallo! Op 17 december 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Metuela. Ik ben een bode engel Gods.

Voorwaar, geliefden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus,

Psalm 81, vers 3  Heft een zang aan, laat de tamboerijn horen, de liefelijke citer met de harp.

1 Kronieken 16, vers 29  Geeft de HERE de heerlijkheid van zijn naam, brengt offer en komt voor zijn aangezicht. Buigt u neder voor de HERE in heilige feestdos.

1 Kronieken 16, vers 33 en 34  Dan zullen de bomen des wouds jubelen voor de HERE, want Hij komt om de aarde te richten. Looft de HERE, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is tot in eeuwigheid.

1 Johannes 2, vers 20  Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.

1 Johannes 2, vers 27  En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

Psalm 104, vers 33 en 34  Ik zal de HERE zingen, zolang ik leef, ik zal mijn God psalmzingen, zolang ik ben; moge mijn overdenking Hem behagen. Ik zal mij in de HERE verheugen.

Psalm 105, vers 2, 3 en 4  Zingt Hem, psalmzingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen. Beroemt u in zijn heilige naam; het hart van wie de HERE zoeken, verheuge zich. Vraagt naar de HERE en zijn sterkte, zoekt zijn aangezicht bestendig.

Handelingen 2, vers 4  En zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

1 Koningen 8, vers 10 en 11  Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden, vulde een wolk het huis des HEREN,… Let op wat hier gebeurde!… zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen… Voorwaar, de heerlijkheid en de kracht kwam van God, kwam op hun!… want de heerlijkheid des HEREN had het huis des HEREN vervuld.

1 Korinthiërs 3, vers 16  Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?

1 Korinthiërs 3, vers 17  Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zijt gij, is heilig!

Romeinen 10, vers 17  Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.

1 Johannes 2, vers 20  Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.

Voorwaar, gedenk dit, en Gods heerlijkheid zal op u komen!

Lees dit voor uzelf: Jeremia 32, vers 27

Ik ga nu, geliefde Profeet Benjamin Cousijnsen, gij zijt kostbaar in de ogen van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en ook u daar. De Geest Gods heeft dit tot u gesproken! Zie, de wolk bedekte haar, Numeri 16, vers 42.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com