DutchHolidaysVideo 2014

Ik zal de Here met luider stem loven!

BOODSCHAP GODS: HELAAS ZIJN ER VELEN, DIE DE VOGELVERSCHRIKKER, HUN AFGOD, TOEZINGEN: “OH DENNEBOOM”. EN ONDER ANDERE: WAAR STAAT DE KERSTMAN IN DE BIJBEL? SCHAAM U! GEEF YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, WAT HEM TOEKOMT. GEEF HEM NIET OP HEIDENSE DAGEN, MAAR ELKE DAG EN VOOR EEUWIG, DE GLORIE!

Gepubliceerd op 25 dec 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Psalm 109, verse 30.jpg I will praise the Lord

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Vandaag, op donderdag 25 december 2014, bracht een bode engel woord voor woord de volgende boodschap over, in opdracht van de almachtige God, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen, die elke dag vanaf 2012 alle boodschappen trouw opschrijft, ook vandaag.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Lovesadai.

Voorwaar, ik ben de bode engel Gods.

Johannes 3, vers 8  De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zó is een ieder, die uit de Geest geboren is.

Voorwaar, maar helaas zijn er ook velen, die denken het juiste geluid te horen!
En ze horen alleen maar de wind der leugen met belletjes en “Ho, ho, ho!” en zingen de vogelverschrikker, hun afgod, toe, en vereren een boom en zingen: “Oh denneboom, wat zijn uw takken wonderschoon!” Waar bent u mee bezig?

Exodus 22, vers 20  Wie aan de goden offert, behalve aan de Here alleen, zal met de ban geslagen worden.

U wordt er dus voor gestraft.
Ben ik duidelijk genoeg? Waar staat de kerstman in uw Bijbel?
Schaam u! Kadosh, heilig is alleen Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Geef Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, wat Hem toekomt. Geef Hem niet op de heidense dagen, maar elke dag en voor eeuwig, de glorie! Laat het zó zijn.

Psalm 109, vers 30  Ik zal de Here met luider stem loven, ik zal Hem lofzingen te midden van velen, “niet alleen op de dag dat gij naar de kerk gaat, nee, voor eeuwig!
Psalm 117, vers 1 en 2  Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën; want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja.

Luistert, wat de boodschappen u verder vertellen over kerst en andere feestdagen in de website.
Het staat onder de categorie Holidays. Voorwaar, hoor aandachtig!

Lees voor: Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com