DutchTo the futureVideo 2012

Ik zag de spoedige Opname gebeuren!

PROFETIE 06-09-2012  BENJAMIN COUSIJNSEN, DOOR DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB ZIJN EENVOUDIGE PROFEET GENOEMD, ZAG DE OPNAME GEBEUREN IN DE NU ZEER NABIJE TOEKOMST! BENJAMIN ZIET WAT ER DAARNA GEBEURT…

Gepubliceerd op 6 sep 2012 door eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Opname in de lucht

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. In de nacht van 6 september 2012 werd ik bezocht door een bode engel Gods.

Ik hoorde in de verte de woorden: Shalom, Benjamin! Benjamin, word wakker!

Mijn ogen openden zich op het moment dat ik geroepen werd. De engel Gods sprak, Mijn naam is Rafaël, Profeet Gods, u kent mij wel. Ik ben tot u gezonden in de naam van Yeshua HaMashiach, de Christus Jezus. Volg mij nu… Ik stond op en volgde de bode engel Gods de trap af, de deur door en zo de straat op. Midden op het kruispunt van de straat, vlak bij ons huis, stonden we stil. De engel Gods sprak,

De God van Izaäk, Jakob en Abraham laat u een blik in de toekomst zien, wat zeer spoedig zal gebeuren.

De bode engel Gods hield in zijn rechterhand een soort gouden herdersstaf vast, en stak het rechtop in de grond, en sprak: Zo zullen er vele aardbevingen zijn gelijk deze. Op het moment dat de staf dwars door het asfalt doordrong, begon de straat te scheuren en te trillen. De grond bewoog heftig. Ik hoorde tegelijkertijd bazuingeluiden die aanhielden, een alles doordringend geluid, dat ik zelfs door mijn geest heen voelde trillen… en vulde, terwijl er ondertussen van alles plaatsvond, het luchtruim. Ik zag, als in een vertraagde opname, allemaal mensen in de lucht. En zelfs baby’s en mensen met een beperking, maar ook dieren in de lucht omhoog gaan. Ik zag honden en katten en zelfs marmotten… grote en kleine dieren. Wat ik allemaal zag, verbaasde mij, en ging mijn verstand ver te boven.

De bode engel Gods sprak verder en zei, Benjamin, God zegt dezelfde woorden als in de tijden van Noach…

Genesis 9, vers 12  En God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens, die bij u zijn, voor ALLE geslachten…

Ik vroeg, “Aan wie is dit verder geopenbaard?”

De bode engel Gods zei, Alleen aan Benjamin uit de stam van Benjamin. U bent waarlijk de Profeet Gods van de laatste dagen. Meteen tijdens de Opname zag ik een soort van bliksemschichten, die de gehele lucht vervulden. Ook hoorde ik overal gejammer en gehuil. De bode engel Gods sprak verder, Benjamin, het zal net zo zijn als wat geschreven staat in:

Exodus 12, vers 30  Daar staat geschreven: En Farao stond des nachts op, hij en al zijn dienaren en alle Egyptenaren; en er was een luid gejammer in Egypte; want er was geen huis, waarin geen dode was.

Toen zei ik, “Dit snap ik, maar dat er een dode zal zijn…”

Benjamin, zei de engel Gods, denk geestelijk. Een hart zal zoveel verdriet hebben als bij het verlies van hun geliefde.

“Ik snap het”, zei ik nu.

Ik zag van alles uit de lucht vallen…

Een helikopter die onbestuurbaar was, en rondcirkelde naar beneden. Ook een vliegtuig viel uit de lucht. Ik zag vuurballen naar beneden komen, die overal insloegen op de daken en straten. Overal ontstonden branden; het leek wel oorlog! Ontspoorde trams, auto’s die tegen elkaar aan botsten, met mensen maar zonder bestuurders. Het was een complete chaos!

Ik zag grote en kleine UFO’s, meerdere in de lucht…

Ze stonden zo goed als stil en ik zei, “Kijk Rafaël!”

Dat zijn de ‘bezoekers uit de ruimte’, zo noemen de gevallen engelen zichzelf. De engel Gods sprak verder en zei, Men heeft al lang contact gelegd met de gevallen engelen op de aarde en in de ruimte. Ik schrok van rotsachtige stenen, die uit de lucht vielen. Sommige stonden in brand en andere weer niet. Ze waren iets groter dan een voetbal, en sloegen overal in en zorgden voor brand. Ook zag ik allerlei rare satellieten uit de lucht vallen. De bode engel sprak verder en zei: Benjamin, vrees niet, dit moet nog geschieden!

Ik voelde ook een soort magnetische luchtdruk, alsof alles magnetisch was, alsof ik door een luchtdruk alle kanten opgedrukt werd. Door deze druk werden zelfs auto’s zijwaarts verplaatst. Ik begreep dat dit alles meteen zal geschieden, net na de Opname, als de Christenen opgenomen zijn door God, door de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Ik zag een bloedrode Maan, die er zwaar beschadigd uitzag met gaten, waar fel licht doorheen kwam. De Zon scheen heel erg fel en de hitte was onverdraagbaar.

Ik hoorde en zag iemand die vloekte, maar kon het niet verstaan. De engel Gods had denk ik onverstaanbaar gemaakt, wat hij zei. Hij riep hierna wel geïrriteerd een luid “Rosh Hashanah!”

De engel Gods zei, De mensen zullen echt een hel op aarde hebben, want het ergste komt nog voor de achterblijvers.

Benjamin, u heeft zoveel gesproken namens God, maar sommigen denken dat u een studie geeft, en ze zien niet eens dat alles profetisch is voorzegd, en zelfs in de Geschriften. Maar God wijst er op: ALLES is rechtstreeks tot u gesproken en alles zal geschieden! Ik ben Wie Ik ben, zo spreekt de God van Israël.

Ik breng u nu terug, Benjamin.

De bode engel Gods sprak, Bekeer u, die luistert naar deze boodschap, en geef u over aan Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. En u zult daar zijn, waar uw hart, geest, ziel en lichaam vol van is. Wie niet wil horen, gaat verloren.

Ruacha, Yeshu, Shalom, Immanuel! Dit sprak de bode engel Gods.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com