DutchVideo 2012

‘Ik wil ook wel een engel zien’ (Evangelie)

‘U wilt allemaal wel een engel zien, hè’, zegt de engel van God in de nacht van 5 juni 2012 tegen Benjamin. De engel geeft hier een belangrijke boodschap door. Wat zonde is, wordt benoemd door de engel Gods!

Gepubliceerd op 5 jun 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

engel des Heren

Volledige weergave:

Shalom! Hallo, mijn naam is Benjamin. Dinsdag 5 juni 2012 kreeg ik een boodschap van de engel Gods, wat ik mag doorgeven aan u. Elk woord, wat ik vertel, is door de engel Gods gegeven. Het begint zo…

Hij zei: Shalom! Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…

“Wat ziet men dan?”

Het is vol Gods heerlijkheid en het is 2.40m lang, en het brengt Gods woorden; elk woord, sprak de engel, is mij meegegeven, hetzij goed nieuws, hetzij slecht nieuws.

U daar, zeg ik u, U wilt ook natuurlijk een engel zien, net als Benjamin!

U wenst zoveel, u zit vol wensen. U wilt zoveel, maar God stuurde Zijn Zoon om u te redden. De straf, die u verdiende, nam Hij op zich. U verdiende het niet om te leven wegens al uw zonden. Maar, weet u, u had God zo verdrietig gemaakt vanwege al uw zonden, zoals overspel, hoererij, moord en haat, afgoderij en noem maar op. U weet zelf ook wel, waarmee u God verdrietig maakt, en wat God niet goed vindt. Zoals u ook nog gemeenschap zocht, waar Hij ook niet achterstond!

God schiep de mens, de man en de vrouw, en geen Adam en Adam, of Eva en Eva. Zo heeft God het niet bedoeld! Daarom hebt u die ziekte te dragen. Ja, u daar, u hebt voor het tegennatuurlijke zelf gekozen, en dan zult u ook de gevolgen moeten dragen.

U wilt allemaal een engel zien, hè?

Niet lang meer, en u zult voor God komen te staan en Zijn engelen. Laat dit genoeg zijn, en Hij zal uw verborgen zonden ook laten zien voor Zijn Zoon Jezus Christus en de engelen, en ook uw gebondenheden, waar u maar geen afstand van kon doen, omdat men dit boven Jezus Christus koos, sprak de engel.

Ik zeg u, Maar er is hoop!

Yeshua HaMashiach, ook wel genoemd, Jezus Christus: Hij kwam, en wou niet dat u verloren ging. Zijn Vader had u zo lief! Ja, God is liefde, dat Hij Zijn Zoon stuurde om u te redden van de poel des vuurs en de hel, waar men geslagen wordt op uw lichaam, en waar men tandengeknars hoort. En waar men de hitte voelt, die onverdraaglijk is. Waar men ook geen water krijgt te drinken, maar pijn zult u dan daar ervaren, als u daar komt in de hel, waar de wormen zo groot zijn als slangen, en door u heen kruipen.

Dit is nu de hel, die Jezus Christus u echt wil besparen! 

Begrijpt u dat, dat Jezus Christus gestuurd is?

Ja, Hij ging, en Hij kwam om u te redden.

Jezus Christus kwam, en God stuurde Zijn enige geliefde Zoon, die afstand nam van Zijn Koninkrijk, om u daar te redden, die niet wou luisteren. Hij ging voor u naar het kruis, en de onmenselijke praktijken, die droeg Hij daar aan het kruis, in uw plaats. Eigenlijk verdiende u die straf, maar Hij droeg het. Dat was nu onvoorwaardelijke liefde. Hij had u zo lief, dat was Zijn onvoorwaardelijke liefde, zeg ik nogmaals. Hij was het, de Koning der koningen, die dit deed voor u, en die dood, ja die de dood overwon aan het kruis, en Hij ging dwars door de dood heen, en versloeg satan in de hel!

Wilt u nog steeds een engel zien? vraag ik u, sprak de engel Gods.

Was dit niet genoeg, dat Jezus Christus de toegang vrijgaf om tot Hem te komen?

God heeft u lief. Jezus is Overwinnaar. Hij droeg alles in uw plaats. Kom tot inkeer en bekeer u nu tot Jezus Christus! Want Hij wil u redden. Het vuur is reeds over de helft van de hel bij u. En Jezus wil al uw zonden blussen, en uw vuur, dat u zelf veroorzaakt heeft, dat wil Jezus Christus juist gaan blussen bij u.

Ook dit nog, zeg ik u, Kom tot Mij! Dat zegt Jezus Christus.

Ik zeg u, Kom tot Jezus Christus, want Hij roept u bij de naam.

Jezus werd meer gezien als vloek, maar is het Licht der wereld. Maak nu uw keus, want Hij komt en Hij zal u ook de volle waarheid verkondigen in Gods licht. Nu kan dat nog! Maak nu de keuze, want anders maakt Hij Zijn keus.

Als God een engel zendt, dan is het ook dat de zonde aan het licht komt. En weet u, als een engel Gods zich zal vertonen, en er is zonde in u, dan zal u dood neervallen, zo machtig is God!

Maar God heeft zoveel liefde, dat Hij Zijn engelen stuurt, en dat Zijn engelen ook zich aanpassen, om u niet te laten sterven, maar om u juist te beschermen en om u wakker te schudden voor de gevaren, als u Jezus Christus hebt aangenomen in uw leven.

Daarom zeg ik u, Wandelt u niet met Hem, en hebt u Hem afgewezen, dan zijn er engelen – ze noemen zich ook wel gevallen engelen – die zichzelf voordoen als engelen des lichts, om u meer en meer van God af te trekken, totdat u zelfmoord pleegt.

Zover gaan ze! Alles buiten God en buiten Jezus Christus om, is niet van God, sprak de engel. Jezus Christus is alleen uw Verlossing voor redding en bevrijding! Er is geen andere weg, want Hij is de Weg en de Waarheid en het Leven. En als u Hem toelaat, en Hem uw zonden geeft, met geheel uw hart, dan zal Hij ze u vergeven, en u in Zijn veilige handen sluiten.

Benjamin, ik sprak dit in Brabant tot jou…

En Sebastiaan, ik zeg, De Here heeft u gezien, en Ik ben al altijd bij u geweest.

Blijf de dingen zoeken die boven zijn. Iedereen wil graag een engel zien! Ik zeg u, ik spreek verder: Gods bode engel spreekt tot u, maar ik zeg u ook, Het allerbelangrijkste is: Jezus Christus in uw leven toe te laten. Ik geef u de volgende tekst: Mattheüs 6, vers 22 en 23.

De engel Gods gaf ook deze Bijbeltekst, en het is goed juist, of u nu geen Bijbel hebt, of wel een Bijbel, het is juist heel belangrijk om een Bijbel te hebben. Want als u een Bijbel hebt, dan kunt u deze woorden ook zelf gaan lezen. En laat het dan ook in uw hart doordringen. De engel Gods sprak verder…

Benjamin, alles geef ik u zo duidelijk mogelijk, zodat eenieder die in Hem gelooft, behouden wordt.

En ik zeg u, Shalom! En dank u dat u deze video hebt bezocht, en ik hoop dat u ook de andere video’s ook gaat bekijken. Want elke boodschap, die ik gekregen heb, is niet van mijzelf maar van Jezus Christus, de Zoon van God, de levende God.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com