DutchVideo 2015

“Ik wil dat men mij in de ogen kijkt en mij begrijpt!”

In Rotterdam, bij het Centraal Station, wordt een verdrietige vrouw plotseling aangesproken door Rafaël. Hij vertelt over deze opdracht in Rotterdam, die ook voor hem wat vreemd voelde.

Gepubliceerd op 27 jan 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Centraal Station Rotterdam

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Deze bijzondere boodschap Gods werd op 27 januari 2015 aan Benjamin Cousijnsen, Gods eindtijdprofeet, woord voor woord overgeleverd.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare, liefdevolle naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Voorwaar, ik zei: U bent zeer kostbaar…
Maar zij zei verdrietig: “Ik ben een eenvoudige vrouw, een onbelangrijke vrouw, en zeker niet kostbaar! Iedereen fluistert en kijkt met een veroordelende blik”.
De bode engel Gods antwoordde: Voorwaar, toch is er iemand, die niet met een veroordelende blik kijkt, en jou beter kent en weet wat er in jouw hart leeft!
De vrouw zei: “Ik wil dat men mij in de ogen kijkt en mij begrijpt!”
Voorwaar, zei Rafaël, Yeshua HaMashiach kent uw leegte en gemis en verdriet en onzekerheid en gebed.
De vrouw zei: “Ik heb gewenst en gebeden tegen die pijn, die mij gevangen houdt! Ik denk, ‘Waarom?’ Ik bid niet meer, want ik ben onbelangrijk”.
De bode engel Gods antwoordde: Voorwaar, als jij onbelangrijk was en een slechte vrouw, zou ik niet zeggen dat u een kostbare vrouw bent in Gods ogen!
De vrouw zei: “Wie bent u dan?”

Rafaël antwoordde: Ik kom van boven, om u het volgende te vertellen…
Was dit wijs en terecht van u, om die ene parel, uw enige kostbare bezit, weg te werpen, die van God kwam?
De vrouw zei: “Oh, bedoelt u dat?”
Rafaël antwoordde: Weet wat u kwijt bent, door u te laten manipuleren door satan. Nu bent u uw zielmaatje kwijt! Volg mij, zei Rafaël.
De vrouw zei: “Maar ik ben slecht en ik voel me vreemd!”
Rafaël zei: Ik voel mij ook vreemd met deze opdracht. Kijk daar eens, aan de overkant van het Centraal Station Rotterdam.
“Hé, wat doet hij hier?” riep de vrouw uit.
Rafaël antwoordde: Daar staat hij, met bloemen! Jij bent belangrijk!

1 Korinthiërs 13, vers 4 tot en met 10  De liefde is lankmoedig, de liefde is goedertieren, zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmermeer; maar profetieën, zij zullen afgedaan hebben; tongen, zij zullen verstommen; kennis, zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben.

Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods zei: Voorwaar, zei ik, gij zijt kostbaar in Gods ogen!
Ze vlogen elkaar in de armen…

Spreuken 24, vers 14  Erken, dat de wijsheid zó is voor uw ziel. Als gij haar gevonden hebt, dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden.

Psalm 95, vers 6  Treedt toe, laten wij ons nederwerpen en ons buigen, knielen voor de Here, onze Maker.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! God zegene u

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com