DutchVideo 2014

Ik verwerp een mengeling-religie, zegt Jezus Christus tot u!

Boodschap Gods: Voorwaar, hoor aandachtig en hoor! Want sommigen zijn geestelijk doof en blind. Ik ben de HERE en ben Kadosh, Heilig! Ik verwerp een mengeling-religie!

Gepubliceerd op 24 nov 2014 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC  

one world religion

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! ’s Avonds op 24 november 2014 bracht een engel des Heren, woord voor woord, de volgende boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rouacha en ben de bode engel Gods.

Voorwaar, zo spreekt de Here, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, tot u:
Ik ben wie ik ben! Gij zult uw blik omhoog richten, en het ganse volk op aarde zal het ervaren. Verheugt u niet, het gras verdort en het kruid is verwelkt. De stralende hitte van de zonneschijn zult gij ervaren!

Jesaja 40, vers 24 tot en met 25  Nauwelijks zijn zij geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks wortelt hun stek in de aarde, of Hij blaast reeds op hen, zodat zij verdorren, en een storm neemt ze op als stoppels. Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem zou gelijk zijn? zegt de Heilige.

Voorwaar, velen van Mijn schapen weten niet wie ze aanbidden en gedenken.
Ik ben de Here en ben kadosh, heilig! Ik verwerp een mengeling-religie daarom. De EO en de RKK brengen u, met de Samenwerkende Kerken, een wereldreligie en verdraaien de waarheid. Voorwaar, dit zijn misleiders, en brengen u wederom ‘The Passion of the Christ’. Keer u van hen af!

Jesaja 42, vers 8  Ik ben de Here, dat is mijn naam, en mijn eer zal Ik aan geen ander geven noch mijn lof aan de gesneden beelden.

Voorwaar, hoor aandachtig en hoor, want sommigen zijn geestelijk doof en blind!

Jesaja 42, vers 20  Gij hebt wel veel gezien, maar gij hieldt het niet in gedachtenis; gij hebt de oren wel open gehad, maar gij hebt niet gehoord.
En vers 23  Wie onder u neemt dit ter ore, schenkt er aandacht aan en luistert in het vervolg?

Hoort naar Mij, gij trotsen van hart, die ver van gerechtigheid zijt.
Voorwaar, wie onder u vreest de waarheid?
Waak op en bekleed u! Dwaalt niet!

Jesaja 55, vers 8 en 9  Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

Voorwaar, Ik zal Mijn hand uitstrekken!
Want wie niet wil horen, gaat verloren. Eén been in de hel en het andere been in de hemel overleeft niemand!

Amos 4, vers 8  En twee, drie steden wankelden naar één stad om water te drinken, maar zij werden niet verzadigd. Toch hebt gij u niet tot Mij bekeerd, luidt het woord des Heren.

Aldus heb Ik, de Here, tot u gesproken. 

Mattheüs 12, vers 31  Daarom zeg Ik u: Alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering van de Geest zal niet vergeven worden.

Ik ga nu, sprak de bode engel van God, Ruacha, Yeshu, Shalom! en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com