DutchVideo 2012

Ik vertel u over geestelijke blokkades

10-10-2012  BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL GODS. THEMA: GEESTELIJKE BLOKKADES DIE GENEZING IN DE WEG KUNNEN STAAN!

Published on Oct 10, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Jezus geneest

Volledige weergave:

Hallo! Op 10 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Ik vertel u over geestelijke blokkades… Shalom, Benjamin Cousijnsen! Mijn naam is Engeldia. Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Mattheüs 4, vers 23  En Hij trok rond in geheel Galilea en leerde in hun synagogen en verkondigde het evangelie van het Koninkrijk en genas alle ziekte en alle kwaal onder het volk.

Men gaat naar de kerk en men wil genezing.

God heeft de weg geopend en heeft elke blokkade aan Gods zijde verwijderd.

Mattheüs 27, vers 50 tot 51  Jezus riep wederom met luider stem en gaf de geest… Let op! Toen kwam de weg vrij… En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, en de aarde beefde, en de rotsen scheurden.

Jesaja 5, vers 13  Daarom gaat mijn volk in ballingschap wegens gemis aan begrip… tot zover.

Een blokkade kan voorkomen, door onwetendheid over Gods woord.

Men beseft niet eens wat er is bereikt door Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ dood aan het kruis. En velen zijn onwetend over Gods wil om te genezen. Hoeveel ongelovigen en gelovigen worden gevangen gehouden in ziekte?

Romeinen 14, vers 23  Maar wie twijfelt, wanneer hij eet, is veroordeeld, omdat hij het niet uit geloof doet. En al wat niet uit geloof is, is zonde.

Romeinen 15, vers 1  Wij, die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen.

Het is zeer noodzakelijk om de heilige Schriften te lezen en de onwetendheid te bestrijden, om de blokkades te verwijderen in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam, en niet langer gevangen te blijven hierin.

Belijd uw zonden, dat u God niet hebt gezocht en Zijn woord niet hebt bestudeerd, en onvoldoende de tijd hebt genomen om te ontdekken, wat Gods wil is.

Zeg dit gebed na:

“God, ik erken dat ik op vele manieren onwetend ben geweest, over uw Woord en uw wil. Ik belijd dit als zonde, en bekeer mij hiervan. Ik vraag u mij te vergeven, en mij te helpen om vanaf nu uw Waarheid te onderzoeken, met meer toewijding. Ik neem hier mijn verantwoordelijkheid voor, en vraag u mij nu te bevrijden van elke blokkade en zonde van ongeloof. Vul mij met uw geloof. Ik verklaar dat ik geloof in de God van Izaäk, Jakob en Abraham. Ik geloof in God, de Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik geloof in God, de Heilige Geest, en ik geloof dat u toen, maar ook nu Dezelfde bent. Ik geloof in uw heilige Geschriften, de Bijbel, uw gezaghebbende woord van God. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, dank u dat u mij schoongewassen hebt in het Bloed van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Dank u voor uw bovennatuurlijke genezing. Amen!”

1 Johannes 1, vers 9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Deze tekst is voor u, die luistert: Jesaja 43, vers 25  

Ik ga nu, Benjamin Cousijnsen, Ruacha, Yeshu, Shalom. Sta in Zijn kracht! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com