DutchLord's SupperVideo 2012

Ik spreek over het Heilige Avondmaal!

BOODSCHAP GODS DOOR EEN BODE ENGEL GODS, WOORD VOOR WOORD OVERGEBRACHT AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, DIE ALLES METEEN OPSCHRIJFT. THEMA IS: DE DIEPE BETEKENIS VAN HET HEILIGE AVONDMAAL WORDT EENVOUDIG UITGELEGD.

Gepubliceerd op 25 okt 2012 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Brood en wijn avondmaal

Volledige weergave:

Hallo! Op 25 oktober 2012 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Gods! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Rachaël. Luister goed, ik spreek tot u die luistert.

Ik spreek over het Heilige Avondmaal…
Waarom laat Yeshua aan het einde van Zijn leven Zijn vrienden bij elkaar komen voor een maaltijd? Een maaltijd is een moment, waarop men gezellig bij elkaar zit, een moment om iets te vieren, om belangrijke woorden uit te wisselen. Weet u wat eucharistie betekent? Dit woord is Grieks. Het betekent: dank, dankzegging. Evenals het Heilige Laatste Avondmaal, de communie, verwijst ook de eucharistie naar de mysterieuze daad, waarmee Yeshua zich in de gedaanten van brood en wijn aan ons geeft.

Vergeet niet dat uw brood en wijn, evenals andere middelen, eenvoudige levensmiddelen zijn.
Zo heel eenvoudig werd Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook in een voederbak geboren. De hostie betekent het overdenken van het ongedesemd brood, het aangeboden offer. Want de gewijde hostie is dat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Zijn leven geeft voor de mensen. Voordat Hij stierf, spreekt Yeshua die woorden uit, waarmee de mensen Hem in hun midden kunnen houden.

Elke keer als zij, die in Hem verbonden zijn, deze woorden zeggen, terwijl zij het brood en de wijn delen, zal Yeshua, Jezus Christus, bij hen zijn. 

Mattheüs 26, vers 26 tot en met 29  Jezus Christus gaf deze raad: Overdenk wat Ik voor jullie deed. Luister goed vanaf vers 26:  En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam.

Na een brood kwam de beker…

Vers 27  En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.

Ik zeg u, Voordat u deelneemt in uw kerk of thuis, niets mag in de weg staan in uw hart en gedachten.
Neem vooraf aan het Heilige Avondmaal tijd om u te onderzoeken in gebed. Breng alles, voorheen dus, bij Hem. Bent u een roddelaar of kwaadspreker, dan moet u eerst al uw naasten om vergeving vragen. Maak alles recht, al uw paden. Laat het Heilige Avondmaal aan u voorbijgaan, anders zondigt u. Want u drinkt Mijn Bloed en wil een verbond aangaan, en neemt Mijn Lichaam. Ik zeg u, licht en donker gaat niet samen. Begrijpt u het? Neem deel in heiligheid en overdenk alles, en wees dankbaar voor wat Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, allemaal voor u gedaan heeft. Drink hiervan. Dit is Mijn Bloed, dat voor jullie werd vergoten.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com