DutchVideo 2012

Ik spreek en openbaar u nieuwe dingen Gods!

13-11-2012  DE HERE GEEFT VIA ZIJN BODE ENGEL DONDER AAN ZIJN PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN, NIEUWE DINGEN GODS DOOR. TUSSEN DE GESCHRIFTEN DOOR WORDEN DEZE GEOPENBAARD. IK RAAD U AAN OM MEE TE LEZEN!

Gepubliceerd op 13 nov 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

berg Sinai

Volledige weergave:

Hallo! Op 13 november 2012 bracht de volgende bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen. Ik vraag u om zelf Exodus 19, vers 18 tot 21 hierbij te pakken, want soms reciteerde de engel letterlijk uit de Bijbel, en andere keren sprak de engel zelf. Ik zal dit benoemen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Donder, en ik zeg u,

Ik spreek en openbaar u nieuwe dingen Gods!

Benjamin, ik begin bij Mozes, dat de Here daar kwam…

Exodus 19, vers 18 tot 21  En de berg Sinai stond geheel in rook,

De engel zei: Waarom?

De engel reciteerde: omdat de HERE daarop nederdaalde in vuur;

De engel zei: Het vuur Gods is anders dan welk vuur ook, en is zeer krachtig!

De engel reciteerde: de rook daarvan steeg op als de rook van een oven,

De engel zei: De kracht van God zag men op grote afstand.

De engel reciteerde: En de gehele berg beefde zeer.

De engel zei: Velen keken naar die berg en men vreesde deze berg Sinai.

De engel reciteerde: Het geluid van de bazuin werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak,

De engel zei: Let op!

De engel reciteerde: en God antwoordde hem in de donder.

De engel zei: Ik spreek nu over de Here.

De engel reciteerde: Toen daalde de HERE neder op de berg Sinai, op de bergtop, en de HERE riep Mozes…

De engel zei: tweemaal bij de naam.

De engel reciteerde: naar de bergtop, en Mozes klom naar boven.

Job 37, vers 4 en 5 en 6  Zijn stem brult achter Hem aan, Hij dondert met de stem zijner majesteit en houdt ze niet terug, wanneer zijn stem zich laat horen. Wonderbaar dondert God met zijn stem; Hij doet grote dingen,

De engel zei: Denk aan de berg die beefde door Zijn kracht!

De engel reciteerde: en wij begrijpen ze niet; want tot de sneeuw zegt Hij: Val op aarde! en tot de stortregen en de regenstromen: Wordt machtig!

1 Samuel 2, vers 10  Wie met de HERE twisten, worden gebroken;

De engel zei: De God van Izaäk, Jakob en Abraham houdt van Zijn geliefde Zoon.

De engel reciteerde: over hen dondert Hij in de hemel.

De engel zei: Stop! Niet verder, want nu maakt u kennis met kracht Gods.

De engel reciteerde: Exodus 9, vers 23 en 24  Toen strekte Mozes zijn staf uit naar de hemel, en de HERE liet het donderen en hagelen, vuur schoot naar de aarde,

De engel zei: Dit zal tevens geschieden, net na de Opname!

De engel reciteerde: en de HERE deed het hagelen…

De engel zie: Stop hier, let op! 

De engel reciteerde: Openbaring 4, vers 5  En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.

Openbaring 19, vers 6  En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.

Bent u bang voor de bliksem en donderslagen?

Denk dan aan de kracht van God. En is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus in u, en u hebt Hem aangenomen in uw hart, vrees Hem dan niet!

Ik ga nu, Benjamin, dit is u geopenbaard! Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com