DutchVideo 2015

Ik riep de naam des Heren aan!

Bemoedigende boodschap Gods: Voorwaar, Hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft! Lees of hoor verder in de boodschap.

Gepubliceerd op 4 nov 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

call upon the name of the Lord

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 4 november 2015 bracht een bode engel Gods de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Voorwaar, 

Hebreeën 11, vers 1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Voorwaar, mijn naam is Miralis en ben een bode engel Gods. 

Filippenzen 3, vers 9  En in Hem moge blijken niet een eigen gerechtigheid, uit de wet, te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op de grond van het geloof.

Geliefde des Heren, luister! 

Handelingen 15, vers 8  En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de heilige Geest te geven evenals ook aan ons.

En Psalm 116, vers 4 tot en met 6  Maar ik riep de naam des Heren aan: Ach Here, red mijn leven. Genadig is de Here en rechtvaardig, onze God is een ontfermer. De Here bewaart de eenvoudigen; ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost.
En vers 1  Ik heb de Here lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smekingen.
En Psalm 63, vers 9  Mijn ziel is aan U verkleefd, uw rechterhand houdt mij vast.
En Psalm 33, vers 20 en 21  Onze ziel verwacht de Here, Hij is onze hulp en ons schild. Ja, in Hem verheugt zich ons hart, ja, op zijn heilige naam vertrouwen wij.
En vers 4  Want des Heren woord is waarachtig, al zijn werk geschiedt in trouw.

En Job 32, vers 8  Voorwaar, het is de geest in de stervelingen en de adem des Almachtigen, die hun inzicht geeft.
En Job 26, vers 4  Met wiens hulp hebt gij zulke woorden geuit, en wiens geest ging van u uit?

En Psalm 72, vers 12 tot en met 14  Voorwaar, hij zal de arme redden, die om hulp roept, de ellendige, en wie geen helper heeft; hij zal zich ontfermen over de geringe en de arme, hij zal de zielen der armen verlossen. Van druk en geweld zal hij hun leven bevrijden, hun bloed zal kostbaar zijn in zijn oog.

En Spreuken 8, vers 20 tot en met 22  Ik wandel op het pad van de gerechtigheid, midden op de wegen van het recht, om hen die mij liefhebben, bezit te doen beërven; hun schatkamers zal ik vullen. De Here heeft mij tot aanzijn geroepen als het begin van zijn wegen, vóór zijn werken van ouds af.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel van God, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods hemelse zegengroet

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com