DutchVideo 2016

Ik richt mij tot iedereen

Mensen, tot jullie roep Ik, Ik richt mij tot iedereen! Ik, Wijsheid, Ik woon bij Beraad, door overpeinzing vind Ik kennis. Lees of beluister de volledige boodschap Gods.

Gepubliceerd op 25 mei 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Proverbs, the way of Wisdom

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Op 24 mei 2016 bracht Gods bode engel woord voor woord de volgende boodschap over aan Profeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Ramescha en ben een bode engel Gods.

Spreuken 8, vers 4 tot en met 21  ‘Mensen, tot jullie roep ik, ik richt mij tot iedereen. Onnozele mensen, word toch eens verstandig, dwazen, denk eens na! Luister, ik vertel je waardevolle dingen, mijn woorden zijn oprecht. Mijn mond verkondigt slechts de waarheid, mijn lippen haten onbetrouwbaarheid. Op mijn uitspraken kun je vertrouwen, niets is vals en krom. Wie inzicht heeft vindt ze duidelijk, ze zijn eenvoudig voor wie kennis heeft verworven. Stel mijn lessen boven zilver, mijn kennis boven zuiver goud. Wijsheid is kostbaarder dan edelstenen, alles wat je ooit zou kunnen wensen valt bij wijsheid in het niet.’ Ik, Wijsheid, ik woon bij Beraad, door overpeinzing vind ik kennis. Wie ontzag heeft voor JHWH haat het kwaad. Ik verafschuw trots en hoogmoed, leugens en het kwaad. Bij mij vind je beraad en overleg, ik heb inzicht, ik heb kracht. Door mij regeren koningen, bepalen heersers wat rechtvaardig is. Vorsten heersen dankzij mij, ik laat leiders rechtvaardig regeren. Wie mij liefheeft, heb ik ook lief, wie mij zoekt, zal mij vinden. Rijkdom en eer zijn mijn bezit, duurzame weelde en gerechtigheid. Wat ik je geef is kostbaarder dan het zuiverste goud, ik bied iets dat meer is dan het fijnste zilver. Ik ga de weg van de rechtvaardigheid, ik volg de paden van het recht om rijk te maken wie mij liefheeft, om zijn schatkamers te vullen.
Vers 32 tot en met 36  Nu dan, zonen, luister naar mij, gelukkig is een mens die op mijn wegen blijft. Luister naar wat ik je leer, en word wijs, negeer mijn lessen niet. Gelukkig is elk mens die naar mij luistert, dag in dag uit bij mijn woning staat, de wacht houdt bij mijn deur. Want wie mij vindt, vindt het leven, en ontvangt de gunst van JHWH. Wie aan mij voorbijgaat, doet zichzelf veel kwaad, wie mij haat, bemint de dood.

En Spreuken 10, vers 7  De herinnering aan een rechtvaardige strekt tot zegen, de naam van goddelozen vergaat.
Vers 17  Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven, wie zich niet berispen laat, bevindt zich op een dwaalspoor.
Vers 22  Alleen de zegen van JHWH maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.

En Johannes 3, vers 16 en 17  Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak Gods bode engel, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com