DutchVideo 2013

Ik heb uw pijn gezien!

23-02-2013  BOODSCHAP GODS: IK HEB UW PIJN GEZIEN, ZO SPREEKT DE HERE: WEES GEGROET, IRAIZA, GIJ BEGENADIGDE, VREES NIET! VOORTS WEEST KRACHTIG IN DE HERE EN IN DE STERKTE ZIJNER MACHT!

Gepubliceerd op 23 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

de ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 23 februari 2013 bracht de bode engel Gods de volgende boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik ben de bode engel Gods en begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Benjamin, de Here zendt mij naar u met de volgende boodschap:

Ik heb uw pijn gezien! Zo spreekt de Here.

Wees gegroet, Iraiza, gij begenadigde, vrees niet! Ik ben Gods bode en mijn naam is Naftaliasa.

Efeziërs 6, vers 10 en 12  Voorts, “Iraiza”, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Want wij, “Iraiza”, voegde de bode engel Gods toe, hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.

Voorwaar, velen zijn overgenomen door de gevallen engelen!

Waarlijk, Gods geliefde Profeet heeft dit reeds geopenbaard.

2 Korinthiërs 2, vers 11  Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.

Ik openbaar u, Vele instanties, wereldheersers, kerken, gelovigen en ongelovigen zijn overgenomen.

Men moet zich wapenen, nu het einde der wereld nadert!

Lees voor: 1 Petrus 5, vers 7 tot en met 10  Hier staat geschreven: Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten. Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.

De bode engel Gods sprak verder, Let op!

Psalm 34, vers 16 tot en met 19  Hier staat geschreven: De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; het aangezicht des HEREN is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien. Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest.

Voorwaar, Trek op, onderneem en richt u op een advocaat!

Voorwaar,

Psalm 28, vers 7  Hier staat geschreven: De HERE is mijn kracht en mijn schild; op Hem vertrouwde mijn hart en ik werd geholpen. Daarom juicht mijn hart en loof ik Hem met mijn lied.

De bode engel Gods sprak verder,

Deuteronomium 8, vers 18  Maar gij zult aan de HERE, uw God, denken, want Hij is het, die u kracht geeft om vermogen te verwerven… tot zover.

Neem uw wapenen op en ga op uw doel af!

Yeshua HaMashiach is met u, Jezus Christus.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! 

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com