DutchVideo 2018

Ik heb Mijn hand tegen u opgeheven, India, Italië, Mexico en Rusland!

30-01-2018  Profetische waarschuwing van de God van Abraham, Izaäk en Jakob voor India, Italië, Mexico en Rusland. Zo zegt de Here, Yeshua HaMashiach, YHWH, Jezus Christus: Ik heb Mijn hand tegen u opgeheven, vanwege uw zonden! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 30 jan 2018 door Evangelical Endtime Machine International & Heiscoming12

Please share and do not change © BC

Volledige weergave:

Hallo! Dit is een waarschuwende boodschap van God, door een bode engel Gods overgeleverd aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige Naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, India en Italië en Mexico en Rusland, zo zegt de Here, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus:
Ik heb Mijn hand tegen u opgeheven, vanwege uw zonden! Mensenkind, let aandachtig op. Zie met uw ogen en hoor met uw oren, want alles wat Ik tot u spreek, zal vervuld worden. Gij hebt meer dan genoeg zonde op zonde bedreven; bekeert u! Voorwaar, mijn naam is Revelado, een bode engel Gods.

Laat de Here u niet tot vijand geworden! 

Klaagliederen 3, vers 64 tot en met 66  Gij zult hun vergelden, o Here, naar het werk hunner handen. Gij zult hun geest verblinden – uw vloek over hen! Gij zult hen in toorn vervolgen en verdelgen van onder des Heren hemel.

Voorwaar, 

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com