DutchVideo 2016

Ik Donder kom eraan en geef u op d’n donder, één voor één!

Profetische boodschap van God voor de Filipijnen, Hongkong, Taiwan, Italië, Spanje, Zuid-Korea, Japan, Bangladesh, Thailand, Indonesië en India. U laat uw land verwoesting aanbrengen, vanwege uw dove oren! Ik, Donder, kom eraan en geef u op d’n donder, één voor één!

Gepubliceerd op 19 okt 2016 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

idolatry3

Volledige weergave: 

Hallo! Op 19 oktober 2016 bracht de engel des Heren woord voor woord deze openbarende, mededelende, profetische boodschap Gods over aan eindtijdprofeet van de laatste dagen, Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, Filipijnen, en ook Hongkong en Taiwan en Italië en Spanje en Zuid-Korea en Japan, en ook Bangladesh en Thailand en Indonesië en India!
Mijn naam is Donder en ben een bode engel Gods. Neem een memo papiertje en een pen, en schrijf op:

Exodus 20, vers 3 tot en met 6  En hier staat geschreven: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

Voorwaar, ik word niet goed van uw afgoderijen en beelden en zogenaamde goden!
Zelfs Maria wil niet zien, dat u haar verheerlijkt en verafgoodt, en u zich zo laat misleiden door de Paus, een van de grootste misleiders van satan. Kadosh, kadosh, kadosh, heilig is alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus! U moet Hem verlangen met geheel uw hart en ziel en verstand. Lees alsjeblieft de Bijbel.

Johannes 12, vers 37  En hoewel Hij zovele tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in Hem.
Vers 46 en 47  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijve. En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden.

Voorwaar!
Yeshua HaMashiach, JHWH, El Elohím, Adonai, Jezus Christus, wil dat u uit de duisternis stapt en in Hem gelooft. Hij wil dat u behouden wordt. God haat uw beelden en zogenaamde heiligen, en waarschuwt u! Maar u bent te trots om de ware God te aanbidden. Voorwaar, Azië! Ik, de bode engel Donder, zal u moeten straffen, en ik begin toe te slaan, waar de meeste afgoderijen zijn. U laat uw land verwoesting aanbrengen, vanwege uw dove oren! God zegt: Bekeer u, of u gaat verloren! En wat opgebouwd is, ligt zo weer in puin.

Neem Gods profetische woorden aan!
Profeet Benjamin Cousijnsen zegt het volgende:

Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven.

Voorwaar, alleen Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, is de enige Redding en Behoudenis.

Johannes 3, vers 16 tot en met 21  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God verricht zijn.

Voorwaar, Azië!
Ik, Donder, kom eraan en ik geef u op d’n donder, één voor één! Maar eerst de Filipijnen, en dan de rest. Wie niet wil horen, gaat verloren!
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com