DutchVideo 2017

Ik, de Here, stuur u weg, niet Mijn Profeet!

Niet elke geest is uit God! En Ik, de Heer, weet de bedoeling des Geestes. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 2 apr 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

thus-speaks-the-lord

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 2 april 2017 bracht de Here Jezus Christus zelf, woord voor woord, Zijn boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u allen in de almachtige Naam van alle namen. Mijn naam is Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, wees een standvastige warrior van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus!
Voorwaar, Ik de Here spreek tot u. Ik ben Kadosh, Kadosh, Kadosh, Heilig, Heilig, Heilig. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, al meent gij heilig te zijn, niet elke geest is uit God! En Ik de Here ken de bedoeling des Geestes. Evenzo pleit Ik, de Koning der koningen, Yeshua HaMashiach, JHWH, met onuitsprekelijke verzuchtingen, omdat gij aan Mij ontrouw zijt, hoewel gij Mij diendet. Voorwaar,

Mattheüs 7, vers 22  Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”

Voorwaar, hebt gij niet die zwarte vogel gezien, die bij u naar binnen vloog als teken?
Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen en Theresa zijn de Twee Getuigen, die gij vervolgt. Voorwaar, Profeet Benjamin Cousijnsen en Theresa staan in Mijn Licht, maar uw oog is slecht en uw lichaam is duister geworden, hoewel gij sprak over de vervulde profetieën, en vele geweldige wonderen ervaarde voor uw ogen! Desondanks hebt gij u toch laten misleiden, zoals ook sommige anderen. En ook zoals Judas en Petrus, stelde ook gij Mij teleur. En toen het erop aankwam dat Ik ze nodig had, wilden ze niets van Mij weten.

Voorwaar, ook gij zijt een meeloper, een Judas!
Profeet Benjamin heeft Mijn boodschappen gedeeld in de volle waarheid. En wie aan Mijn gezalfde komt, de Twee Getuigen, moet begrijpen – ook gij – dat Mijn woorden via Mijn gezalfde, Ja en Amen zijn.

Mattheüs 7, vers 28 en 29  Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.

Elk woord dat Ik, uw Rabboeni, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus van Nazareth, tot u spreek via de Twee Getuigen, is de enige waarheid.
En vanzelfsprekend worden ze gehaat, omdat alles vervuld wordt! Gij zijt besmet en overgenomen. Ik ken u niet en heb u nooit gekend; gaat weg van Mij!

Voorwaar, niet Mijn Profeet, maar Ik, de Here, stuur u weg!
Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de Here Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com